До 3 месеца в Рудозем ще бъде изграден нов център за спешна медицинска помощ

Снимка: БНР

В Рудозем вече се изгражда дългоочакваният нов Център за спешна медицинска помощ. В разпокъсано населено място като родопската община са необходими поне два екипа за спешния център. Кметът Румен Пехливанов апелира за адекватна държавна политика, която да обезпечи и мотивира достатъчно добре хората на първа линия, за да попълнят незаетите места на лекари и медицински сестри.

Центърът за спешна помощ се изгражда със средства от големия инвестиционен проект на Министерство на здравеопазването "Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ", по процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Регионална здравна инфраструктура", която се финансира по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г.

Общият бюджет на проекта е 163 897 815 лева. По проекта, който трябва да приключи до края на тази година, се обновяват спешните отделения на 34 лечебни заведения за болнична помощ, 27 центъра за спешна медицинска помощ (ЦСМП) и разкритите към тях 170 филиала (ФСМП) и 6 изнесени екипа.

Още преди 4 години Община Рудозем учреди в полза на Министерството на здравеопазването правото на строеж на обекта. В рамките на 3 месеца се очаква да бъде изградена изцяло нова сграда, чието оборудване е доставено преди повече от 2 години. В проекта е заложено изграждането на сграда на спешния център.

 

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре