Menu
Четвъртък, 15 Юни 2017 17:26

До 30 юни търговците подават годишните финансови отчети

Написана от
Всеки търговец по смисъла на Търговския закон трябва да заяви за вписване и представяне за обявяване в търговския регистър своя финансов отчет за 2016 г. до 30 юни 2017 г. В същия срок останалите предприятия трябва да публикуват финансовия си отчет чрез икономическо издание или чрез интернет.
Бюджетните предприятия и еднолични търговци, които не подлежат на задължителен независим финансов отит, не публикуват финансов отчет.
От НАП обръщат внимание, че фирмите без дейност също са задължени да представят ГФО  до края на месец юни тази година, като за тях са предвидени облекчения по отношение на документите, подлежащи на публикуване в търговския регистър.
В закона са предвидени и санкции за лицата, които имат задължение, но не са публикували финансов отчет. За ръководителя на предприятието – глоба от 200 лв. до 3000 лв., а на предприятието се налага имуществена санкция в размер от 0.1 до 0.5 на сто от нетните приходи от продажби за отчетния период, за който се отнася непубликуваният финансов отчет.
Повече информация за представяне на ГФО, срокове и друга информация, може да прочетете на интернет страницата на НАП – www.nap.bg.
 

Всички фото, видео и текстови материали в този сайт са собственост на СМОЛЯН ДНЕС! освен в случаите, когато изрично  е посочен друг автор. Всяко копиране и репродуциране на тези материали без изричното писмено съгласие на СМОЛЯН ДНЕС!  се преследва по "Закона за авторското право и сродните му права", както и по "Закона за защита на конкуренцията". Уеб дизайн СМОЛЯН ДНЕС!