Menu
Четвъртък, 13 Юни 2019 08:10

До дни стартира спектакъл „Звук и светлина“ по българо-гръцки проект на Община Чепеларе

Публикувана от Прочетена 762 пъти
Спектакълът-„пърформънс“ „Звук и светлина – Паметта на Чепеларе“ стартира до дни като част от дейностите по проект „Интегриран подход за развитие на културни и природни обекти в Чепеларе, България и Просочани, Гърция“ (INTEGRA_TOUR), който се финансира по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020. Целта на проекта е да съхрани и подобри местната култура, паметници и природни туристически ресурси и да популяризира форми на туризъм, които осигуряват възможности за взаимодействие между туристите и местните жители, както и да подобри разбирането на различните култури, обичаи, начин на живот, традиционни знания и вярвания.

След проведена процедура по реда на Закона за обществените поръчки с предмет „Избор на изпълнител за доставка на оборудване по проект: „Интегриран подход за развитие на културни и природни обекти в Чепеларе, България и Просочани, Гърция” (INTEGRA_TOUR), финансиран по Програма за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България, 2014-2020”, по обособени позиции: обособена позиция № 1: „Доставка на обзавеждане“; обособена позиция № 2: „Доставка на електронно оборудване“; обособена позиция №3 „Доставка за оборудване за шоу „Звук и светлина“, вече е доставено необходимото оборудване за шоуто. Община Чепеларе разполага и с предварително изработен сценарий, чиято концепция е изготвена на базата на множество исторически данни, свързани с миналото на Чепеларе, съхранени в аналите на града, както и снимки, документи, писма, спомени, дневници и др. извадки от лични архиви, предоставени от чепеларци.

Светлинно-звуковият спектакъл ще акцентира върху величието на историята, на важните моменти от битките при освобождението на Родопите, както и върху развитието на Чепеларе през годините и до днес.
chepeldre.png

Предстои, в рамките на предвидените по бюджета на проекта дейности, да се състоят две представления на Паметника на загиналите във войните чепеларци, на които ще присъстват и представители от партниращата община от Гърция – Община Просочани. Желаещите да се насладят на спектакъл „Звук и светлина“ ще имат тази възможност още в края на месец юни, като от общината допълнително ще бъде предоставена информация за дата и час на излъчването му.
 
001
 
Настоящата публикация е създадена в рамките на проект „Интегриран подход на културни и природни обекти в Чепеларе, България и Просочани, Гърция (INTEGRA_TOUR) Договор № В2.6с.01/31.08.2017, който се осъществява с финансовата подкрепа на програмата за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България, 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от националните фондове на страните участващи в програмата Гърция - България. Отговорността за съдържанието на документа се носи от Община Чепеларе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
 
 
 

Всички фото, видео и текстови материали в този сайт са собственост на СМОЛЯН ДНЕС! освен в случаите, когато изрично  е посочен друг автор. Всяко копиране и репродуциране на тези материали без изричното писмено съгласие на СМОЛЯН ДНЕС!  се преследва по "Закона за авторското право и сродните му права", както и по "Закона за защита на конкуренцията". Уеб дизайн СМОЛЯН ДНЕС!