Два нови випуска се вляха в голямото и щастливото „семейство”на Райковската гимназия

Два нови випуска се вляха в голямото и щастливото „семейство”на Райковската гимназия Два нови випуска се вляха в голямото и щастливото „семейство”на Райковската гимназия Два нови випуска се вляха в голямото и щастливото „семейство”на Райковската гимназия Два нови випуска се вляха в голямото и щастливото „семейство”на Райковската гимназия Два нови випуска се вляха в голямото и щастливото „семейство”на Райковската гимназия

С два нови випуска се увеличи голямото и щастливото „семейство” на Райковската гимназия. Първият учебен ден събра в двора на ПМГ”Васил Левски”– петокласниците и осмокласниците, които с трепет очакваха новото начало.

Тържеството премина в празнична атмосфера, пространството бе изпълнено с цветя, музика и усмивки. Под звуците на химна на Република България знамето издигна осмокласникът Димитър Вягов,  а огъня на знанието запали петокласникът Ивайло Чавдаров. И двамата са постигнали успехи в областни и национални състезания.

Вълнуващи думи към учениците, родителите и учителите изказа Мария Илиева, директор на училището. Тя увери всички, че в престижната Райковска гимназия  подрастващите ще получат ценни и трайни знания, ще намерят добри приятели и ще се чувстват щастливи. 

Поздравление към присъстващите прочете областният управител на Смолян Стефан Сабрутев, а от името на родителите празнично слово произнесе Стефка Чавдарова.

Сийка КЕТЕВА

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре