Две общини с одобрени проекти по Програма храни и основно материално подпомагане - процедура „Топъл обяд“.

Снимка: Архив
Директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Топъл обяд" по Програма храни и основно материално подпомагане по Европейски социален фонд плюс 2021-2027 в размер на 385 593,6  лева, съобщава кметът на Община Доспат инж. Елин Радев.  Също така  Община Доспат има одобрен и още един проект -  "Грижа в дома“ , който е  на обща стойност от 252 755,74 лева
Предстои подписване на административните договори  с МТСП. Така ще се осигури непрекъсваемост на две много важни социални услуги в Община Доспат – патронажна грижа и предоставяне на топъл обяд за нуждаещите се лица
 
Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г. има и Община Неделино -проект „Топъл обяд в община Неделино“
Конкретната цел на проекта е: Осигуряването на прясно приготвена топла храна,  на хора, които не са в състояние да си я набавят сами или чрез своите близки, която допринася за общата цел на програмата, свързана с намаляването на броя, живеещи в бедност.
Срокът за изпълнение на договора е 30.09.2025 г.
Общата сума  на Договора е 550 848,00 лв.
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре