Единственият в Югоизточна Европа музей на пещерите отваря врати в Чепеларе след цялостно обновяване

Единственият в Югоизточна Европа музей на пещерите отваря врати в Чепеларе след цялостно обновяване

 Община Чепеларе и Музеят на родопския карст Ви канят на официално откриване на изцяло обновения и модернизиран музей. Откриването ще се състои на 12.10.2019г.  /събота/ от 17:30 часа в сградата на Музея на родопския карст, гр. Чепеларе,  ул. „Шина Андреева“ 7А.

Музеят на Родопския карст, който е уникален по рода си и е единственият музей на пещерите в Югоизточна Европа, е с изцяло нов дизайн. Реконструкцията на музея обхвана всички помещения на сградата, като бе запазено функционалното им предназначение. Промяната след изграждането на нова декорация, имитираща карстова пещера с отливки и други материали от скулптурната техника, е изключително впечатляваща и атрактивна. Обособено е помещение за сувенири. Пространството в централната зона на музея е преустроено в мултимедийна зала.

Ремонтът на музея е част от дейностите по проект „Интегриран подход за развитие на културни и природни обекти в Чепеларе, България и Просочани, Гърция“ (INTEGRA_TOUR), Договор за БФП № В2.6с.01/31.08.2017 г., който се финансира по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020. Целта на проекта е да съхрани и подобри местната култура, паметници и природни туристически ресурси и да популяризира форми на туризъм, които осигуряват възможности за взаимодействие между туристите и местните жители, както и да подобри разбирането на различните култури, обичаи, начин на живот, традиционни знания и вярвания.

В изпълнение на дейностите по проекта, оборудването в музея също е изцяло обновено. Музейните експонати са разположени и аранжирани върху съвременни нови стъклени шкафове, изложбени маси, полици и витрини.

Част от оборудването по проекта са уред за холограмно изображение и модулна сцена с покривна конструкция, снабдена с прожектори и озвучителна система. Сцената е разположена на пл. „Олимпийски“, в центъра на град Чепеларе и  ще служи за изнасяне на беседи и провеждане на различни мероприятия на открито.

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре