Малки обяви - Смолян днес!

Eдноличните търговци плащат 15% данък върху доходите си от стопанска дейност

Eдноличните търговци плащат 15% данък върху доходите си от стопанска дейност

Доходите от стопанска дейност на едноличните търговци се облагат със ставка от 15%, а за останалите доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, всички физически лица заплащат 10% данък. Така например едноличен търговец, чиято дейност е производство на млечни изделия, ще заплати 15% данък върху годишната данъчна основа като ЕТ. В същото време, ако собственикът на предприятието на едноличния търговец е получил хонорар по граждански договор, то този доход ще се обложи с данък върху общата годишна данъчна основа в размер на 10 на сто.

         Задължително условие е декларацията да бъде подадена по електронен път чрез персонален идентификационен код /ПИК/ или с електронен подпис. Подадат ли годишната си декларация до 31 март 2021 г. ще ползват 5% отстъпка върху данъка за довнасяне, но не повече от 500 лв. Допълнително условие е да нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията, както и да внесат целия размер на данъка за довнасяне в срок до 31 март 2021 г.

Едноличните търговци, които през 2020 г. не са осъществявали стопанска дейност и не са придобили други доходи, подлежащи на деклариране, не са задължени да подават годишна данъчна декларация през 2021 г.

Годишната данъчна декларация може да бъде изтеглена от интернет сайта на НАП - www.nap.bg. Едноличните търговци  подават формуляра до 30 юни 2021 г.

При откриване на грешка в декларираните данни лицата имат право еднократно в срок до 30 септември на годината, следваща годината на придобиване на дохода, да правят промени чрез подаване на нова декларация.

Повече информация, както и помощ при попълване на преводните нареждания, на пощенските записи и на данъчните декларации клиентите на НАП могат да получат на информационния телефон 0700 18 700 на цената на един разговор.

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре