3,4 милиарда евро за посрещане на нуждите на украинските бежанци, реши ЕП

   По-бърз достъп на правителствата от ЕС до средствата по програмата "REACT-EU" •          Страните от ЕС ще получат предварително 15 % от помощта •          Държавите с най-голям брой бежанци, пристигнали от Украйна, ще…