ЕК предлага правила за данъчна прозрачност за многонационални дружества

ЕК предлага правила за данъчна прозрачност за многонационални дружества
Европейската комисия предлага да бъдат въведени изисквания за публично отчитане за най-големите дружества, работещи в ЕС. Новите правила ще дадат възможност за по-голяма прозрачност в областта на корпоративните данъци.
Предложението се основава на работата на Комисията в областта на борбата с избягването на данъци от дружества в Европа, което според оценки води до загуби на данъчни приходи за държавите от ЕС в размер на 50-70 млрд. евро годишно.
Допълвайки други предложения за въвеждане на обмен на информация между данъчните органи, това предложение ще изисква от работещите в ЕС многонационални дружества, чиито приходи в световен мащаб надхвърлят 750 млн. евро на година, да публикуват основни данни за това къде реализират печалби и къде плащат данъци по държави.
Същите правила ще важат и за многонационалните компании от останалата част на света, които развиват стопанска дейност в Европа. Освен това дружествата ще трябва да публикуват обобщени данни за данъците, платени в ЕС.
Заместник-председателят Валдис Домбровскис, отговарящ за еврото и социалния диалог, заяви: „Борбата с избягването на данъчно облагане е основен приоритет на тази Комисия. Тясното сътрудничество между данъчните органи трябва да върви ръка за ръка с прозрачността за обществеността“.
Комисар Джонатан Хил каза: „Нашите икономики и общества зависят от справедливата данъчна система — принцип, който важи както за отделните лица, така и за дружествата. Въпреки това в днешно време някои многонационални дружества, като използват сложните данъчни режими, могат да плащат с близо една трета по-малко данъци от компаниите, които работят само в една държава. Нашето предложение за повишаване на прозрачността ще помогне дружествата да станат по-отговорни. Това ще стимулира по-лоялна конкуренция между тях независимо от размерите им“.
 
Представителство на ЕК в България
 
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре