Експерти на Българския фермерски съюз ще разработват оценки на екологична устойчивост на проекти на земеделски производители

Снимка: БТА

В Българския фермерски съюз (БФС) е формиран екип от експерти, които ще разработват оценки на екологична устойчивост на проекти на земеделски производители, кандидатстващи по Плана за възстановяване и устойчивост. Това съобщи пред фермери в Смолян Николай Вюстен, експерт на БФС, на проведената днес среща, включена в програмата на втората Национална информационна кампания „Възможности за подкрепа на земеделските стопани – 2023“. 

Изготвянето на оценка на екологична устойчивост е част от условията и задължителните изисквания към проектите, които ще кандидатстват по Плана за възстановяване, посочиха експерти на Съюза.  Разработването на оценката е сериозно предизвикателство за фермерите, подчерта Николай Вюстен.  От БФС осигуряват за земеделските производители експертна помощ в тази насока. Оценките на екологична устойчивост са свързани с принципа „Ненанасяне на значителни вреди“, който е валиден не само в областта на земеделието. 

Фермери от Смолянска област бяха запознати с новите възможности за подкрепа на инвестиции в агросектора през 2023 г. чрез Плана за възстановяване и устойчивост. 
 
Източник: БТА
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре