Елисавета Кехайова: Гласувах за успешна реализация на младите хора

Елисавета Кехайова
Гласувах за успешна реализация на младите хора, заяви Елисавета Кехайова. „Очакванията на хората от политиците са повече спокойствие в обществото и сигурност в държавата. За постигането на развитие във всички сектори е необходимо да постигнем стабилност в името на гражданите“, заяви Елисавета Кехайова. Според Кехайова младите хора искат и трябва да останат по родните си места и да се реализират тук, в България.
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре