Изменение на климата: ЕП гласува намаляване на емисиите на страните членки с 40%

•          Всички страни от ЕС трябва да намалят емисиите до 2030 г. в сравнение с нивата от 2005 г. •          Цели за намаляване за всяка държава членка въз основа на БВП на…