Членовете на ЕП гласуват за включване на енергийна мярка в националните планове за възстановяване

Механизмът за възстановяване и устойчивост като ефективен инструмент за осигуряване на сигурна и екологична енергия Подкрепа за уязвими домакинства, МСП / малки и средни предприятия/ и микропредприятия Новите правила ще…