Енергийната ефективност на битовата техника: ЕП иска по-ясна скала от A до G

Енергийната ефективност на битовата техника: ЕП иска по-ясна скала от A до G
За да се отговори на бързото технологично развитие, до пет години трябва да се въведе нова и по-строга скала от А до G, указваща енергийната ефективност на домашните уреди. Това казаха евродепутатите по време на гласуване на предложение за актуализиране на правилата.
В момента повечето уреди на пазара отговарят на изискванията за „клас А“, установени за първи път през 2010 г., като това води до добавянето на все-повече плюсове (A+, A++, A+++), отбелязват евродепутатите. Те твърдят, че установяването на по-строги изисквания ще създаде стимул за допълнителното подобряване на енергийната ефективност.
Евродепутатите приеха позицията на Парламента относно предложението за актуализация с 580 гласа „за“, 52 „против“ и 79 „въздържал се“, като с това може да започнат преговорите със Съвета за окончателния вид на законодателството, които са насрочени за следващите седмици.
За да се осигури хомогенна скала от А до G, „етикети с преобразувана скала за съществуващи групи продукти“ трябва да бъдат въведени в рамките на 5 години след влизането в сила на настоящия регламент, се казва в изменения текст. Всяко последващо преобразуване на скалите на етикетите трябва да се стреми за срок на валидност от поне 10 години и да се задейства, когато 25% от продуктите, които се продават на пазара на Съюза, попадат в най-високия енергиен клас А, или когато 50% от тези продукти попадат в най-високите два енергийни класа А и В.
Когато се въвежда ново преобразуване на скалата или етикетиране, клас А (и група продукти, които показват бърз технологически напредък, класове А и В) трябва да е празен в началото, казват евродепутатите.
Когато на дадена група продукти не е разрешено вече пускането на пазара на нито един от моделите, принадлежащи към енергийни класове F или G, въпросният клас или въпросните класове трябва да присъстват върху етикета в сив цвят. Стандартната тъмнозелена до червена маркировка на етикета трябва да обхваща спектър А—Е, добавят евродепутатите.
Етикетът трябва да съдържа информация за класа на енергийната ефективност на съответния модел на продукта и да показва абсолютната консумация на енергия в kWh, посочена на годишна база или „на базата на съответен период от време“, казва текстът.
Актуализираните правила ще изискват от доставчиците и търговците да споменават класа на енергийна ефективност на продукта във всяка визуална реклама или технически промоционален материал.
Методите и средата на изпитване „за доставчиците и органите за надзор на пазара следва да бъдат възможно най-близки до реалното ползване на даден продукт от средностатистическия потребител“, казват евродепутатите. Те молят Европейската комисия да публикува „временни измервателни и изчислителни методи във връзка с тези продуктово специфични изисквания“ за ЕС.
Евродепутатите се застъпват за създаването на „продуктова база данни“, състояща се от публичен интерфейс, който да съдържа информация за всеки продукт, и интерфейс за съответствие, т.е. електронна платформа, която да подпомага работата на органите за надзор на пазара. Тя трябва да е достъпна на официалния език на държавата.
Законодателството за етикетиране за енергийна ефективност важи и за свързаните с енергопотреблението продукти, които оказват значително пряко или непряко влияние върху консумацията на енергия.
Продуктите втора употреба и превозните средства, чийто мотор остава на едно и също място по време на движение, като например асансьори, ескалатори и конвейерни ленти, се освобождават от действието на изменения регламент.
 
Информационно бюро на Европейския парламент в България
 
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре