ЕП иска стоп на гео-блокирането и засилване на електронната търговия и иновации

ЕП иска стоп на гео-блокирането и засилване на електронната търговия и иновации
Блокирането на достъпа до електронни услуги и стоки на базата на IP или пощенски адрес или държава на издаване на кредитна карта не е обосновано и трябва да бъде прекратено. Това казва ЕП в резолюция, гласувана на 19 януари. ЕС трябва да се възползва от възможностите, които се откриват от новите технологии като големите информационни масиви, компютърните услуги „в облак“ и интернет на предметите.
„Ние гарантирахме, че този доклад относно цифровизацията на европейската икономика, общество и публична администрация определя законодателни и незаконодателни действия, които са от полза за потребителите и съхраняват конкурентните европейски социални пазарни икономики“, каза съдокладчикът от комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите Евелин Гебхарт (С&Д, Германия).
„Европа вече изпусна две иновационни вълни. Първо бяха социалните мрежи, а после и икономиката на споделянето. Ако не искаме да изпуснем и следващата вълна, трябва да гледаме към интернет на предметите, големите информационни масиви и комуникациите между машини. Те могат радикално да променят нашата икономика и законодателството трябва да отразява това“, заяви другият съдокладчик от комисията по промишленост, изследвания и енергетика Кая Калас (АЛДЕ, Естония).
Препоръките на Парламента за засилване на единния цифров пазар бяха одобрени с 551 гласа „за“, 88 „против“ и 39 „въздържал се“. Евродепутатите искат предложенията на Комисията да:
–          спрат неоправданите практики на блокиране на географски принцип, за да се подобри достъпът на потребителите от ЕС до стоки и услуги. Евродепутатите приветстват предложението за засилване на преносимостта на онлайн съдържание „като първа стъпка“ в тази насока;
–          гарантират еквивалентно и съобразено с бъдещите промени равнище на защита, независимо дали цифровото съдържание е закупено онлайн или не;
–          намерят иновативни решения за трансграничната доставка на колети с цел подобряване на услугите и намаляване на разходите;
–          премахнат преградите пред малки и средни предприятия (МСП), стартиращите предприятия и разрастващите се предприятия и да се възползват от възможностите, основаващи се на новите ИКТ, като големите информационни масиви, компютърните услуги „в облак“, интернет на предметите, триизмерния печат; поддържат благоприятстваща иновациите политика по отношение на онлайн платформите (като търсачки и магазини за приложения), която да улеснява навлизането на пазара;
–          преразгледат Директивата за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации, за да се гарантира, че разпоредбите ѝ са съгласувани с новия пакет за защита на данните.
Парламентът изразява загриженост относно различните национални подходи, прилагани досега от държавите членки към регулирането на интернет и икономиката на споделянето, която предлага нови модели на бизнес за продаване на стоки и услуги онлайн като например Убер, eBay и Airbnb. Евродепутатите искат Комисията да прецени нуждата от защита на потребителите в икономиката на споделянето и ако има нужда от разяснения, да осигури адекватни правила по въпросите на потребителите в цифровата сфера.
Други теми, които се засягат от резолюцията, включват авторските права, телекомуникациите, правилата за ДДС, аудиовизуалните медии, електронните умения, електронното правителство и политиките на заетост.
 
Информационно бюро на Европейския парламент в България
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре