ЕП подкрепи споразумението между ЕС и САЩ за защита на личните данни

ЕП подкрепи споразумението между ЕС и САЩ за защита на личните данни
Споразумението „чадър“ между ЕС и САЩ за защита на личните данни, обменяни за целите на правосъдието, бе подкрепено от голямо мнозинство евродепутати на 1 декември т.г. То ще гарантира високи и задължителни стандарти за защита на личните данни, които се обменят между полиция и правосъдни органи през Атлантика.
Споразумението „чадър“ обхваща трансфера на всички лични данни като имена, адреси или криминални досиета, обменяни между ЕС и САЩ за предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на престъпления, включително тероризъм.
„Очертанията на трансграничната защита на личните данни стават все по-ясни“, каза докладчикът Ян Филип Албрехт (Зелените, Германия) след гласуването. Той добави: „За в бъдеще, при обмен на данни между полицията и правосъдните органи, най-после ще има високи и задължителни стандарти и силни права на гражданите и от двете страни на Атлантика. След шест години преговори успяваме да изведем защитата на личните данни със САЩ на ново ниво. Основните права на гражданите ще бъдат защитени по-добре, отколкото това става в момента чрез простото взаимно зачитане на днешните ниски стандарти“.
„Споразумението не представлява законова основа за трансфериране на лични данни, а защитава тези данни, които вече са били обменени законно. Властите за защита на личните данни могат по всяко време да проверят спазването на закона“, завърши той.
Споразумението ще гарантира, че гражданите от двете страни на Атлантическия океан имат право:
.  да бъдат информирани в случай на нарушения, свързани със сигурността на личните данни;
.  невярна информация да бъде коригирана;
.  да получат съдебна защита в съда.
Споразумението също така определя лимити за последващи трансфери на лични данни и периода на тяхното запазване.
Предложенията на АЛДЕ и Европейската обединена левица да се поиска становище от Съда на ЕС за съвместимостта на споразумението „чадър“ с договорите бяха отхвърлени.
С 481 гласа „за“ срещу 75 „против“ и 88 „въздържали се“ ЕП проправи пътя за Съвета, който трябва да приеме окончателното решение, което ще доведе до сключване на международното споразумение.
Как се стигна до тук?
След призиви от страна на Европейския парламент през 2010 г. Съветът упълномощи Европейската комисия да започне преговори за сключване на споразумение между Европейския съюз и САЩ за защита на личните данни, които се използват за целите на полицейското и съдебното сътрудничество.
Преговорите започнаха през март 2011 г., а споразумение бе постигнато на 8 септември 2015 г. След приемането на Закона за съдебна защита от Конгреса на САЩ през февруари 2016 г., който дава на европейските граждани право да потърсят съдебна защита на територията на САЩ, споразумението бе подписано от ЕК и американските власти на 2 юни 2016 г.
На 18 юли 2016 г. Съветът взе решение да поиска одобрение от ЕП за окончателното сключване споразумението.
 
Информационно бюро на Европейския парламент в България
 
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре