ЕП призовава за по-строго измерване на емисиите в автомобилостроенето

ЕП призовава за по-строго измерване на емисиите в автомобилостроенето

ЕК и държавите членки са наясно от повече от десетилетие с факта, че нивата на вредни емисии от дизелови автомобили, измерени в лабораторни условия, са много по-ниски от тези, измерени при реално шофиране на пътя. Евродепутатите гласуваха проект на препоръки към ЕК и държавите членки относно въвеждането на по-строги изисквания за тестовете и проверките на нови автомобили по пътищата на ЕС.
В отделно гласуване евродепутатите промениха условията за одобряване на типа на моторните превозни средства в Европа, за да защитят околната среда, направят тестовете по-независими, с по-строг контрол за колите, които вече са на пътя.
Незадължителните препоръки към Комисията и Съвета са част от окончателния доклад на анкетната комисия по измерването на емисиите в автомобилния сектор.
Членове на комисията обобщават, че въпреки че ЕК и държавите членки са наясно от повече от десетилетие с несъответствията между нивата на вредни емисии от дизелови автомобили, измерени в лабораторни условия и тези при реално шофиране на пътя, те не са предприели подходящи мерки, за да защитят качеството на въздуха и общественото здраве.
Освен това, при извършването на стандартни тестове за одобрение на типа държавите членки не са допускали възможността или търсили за наличие на измервателно-коригиращи устройства. ЕК също не е изразила подобни подозрения. След скандала с емисиите на „Фолксваген“, който избухна през септември 2015 г., ЕК очакваше държавите членки да проведат разследвания и затова не оказа допълнителен натиск върху тях, но те не успяха да санкционират производителите на автомобили, нито да изтеглят от пазара неизправните автомобили, е отбелязано още в текста.
Основните препоръки подобряване на законодателството на ЕС и гарантиране на прилагането му са:
– работата по изготвянето на законодателството в областта на качеството на въздуха и политиките, насочени към източници на емисии на замърсители, да бъдат включени в портфейла на един-единствен комисар и генерална дирекция, за да се подобри контрола и фокуса на работа;
– законодателството на ЕС относно изпитването за емисии в реални условия на движение да бъдат приети бързо, като бъдат взети предвид непредвидимите възможности за откриване на незаконни измервателно-коригиращи устройства;
– потребителите, пострадали от скандала, да бъдат финансово компенсирани от съответните производители. Европейската комисията трябва да предложи правила за хармонизирана система за компенсации на ЕС, което ще укрепи защитата на потребителите;
– новите правила за типово одобрение да бъдат приети възможно най-скоро, за да се въведе нова европейска системата за надзор, с ясно определени отговорности.
В отделно гласуване Парламентът одобри промени в проекта на ЕК за регламент относно одобряването на типа на моторните средства за продажба, за да подобри контрола върху работата, извършвана от центровете за проверка и националните органи. Проверките на автомобили, които вече са на пътя, трябва да се задълбочат, а ЕК следва да получи повече права за надзор, за да проверява дали националните органи си вършат работата, като в някои случаи, и да провежда тестове на автомобили.
Държавите членки на ЕС трябва да извършват ежегодни изпитвания на определен брой типове автомобили, които общо са най-малко 20% от броя типове, пуснати на пазара в същата държава членка през предходната година. Производителите на автомобили, които фалшифицират резултатите от изпитванията, трябва да бъдат санкционирани с до 30 000 евро за превозно средство, се казва още в текста. Приходите от административните глоби ще служат за подпомагане на надзора на пазара, обезщетение на засегнатите потребители и защита на околната среда.
Измененото предложение за регламент относно типовото одобрение на моторни превозни средства беше одобрено с 585 гласа „за“, 77 „против“ и 19 „въздържал се“. То беше изпратено обратно на комисията по вътрешния пазар с оглед предстоящите преговори между институциите. Съветът все още трябва да постигне съгласие за обща позиция по този въпрос, преди да могат да започнат преговори с Парламента и Комисията.

Информационно бюро на ЕП в България

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре