ЕП призовава за спиране на подбуждането на омраза към мигранти и бежанци

ЕП призовава за спиране на подбуждането на омраза към мигранти и бежанци
В резолюция относно състоянието на основните права в ЕС се казва, че държавите членки на ЕС трябва „да се въздържат от подбуждане на страх и омраза у техните граждани срещу имигрантите и търсещите убежище за извличане на политически ползи“.
„Европейският съюз не трябва да се занимава само с обществени, правни и икономически проблеми. ЕС трябва също така да се заеме с въпроси от сферата на основните права и да представи добър пример.“ Това каза докладчикът на Парламента Йозеф Наги (ЕНП, Словакия).
Резолюцията разглежда основните проблеми, свързани със състоянието на основните права в ЕС през 2015 г., по-специално в областите на миграцията, защита на децата и онлайн средата. Тя беше приета с прие с 456 гласа „за“ срещу 138 гласа „против“, 104 „въздържали се“. Разгледани са също и правото на свободно движение и животоспасяващ аборт.
Предотвратяване на словото на омразата и подобряване на интеграцията
Евродепутатите изразяват съжаление относно „увеличаващия се брой изказвания, подбуждащи към омраза, отправени от страна на някои институции, политически партии и медии“ и очакват ЕС да послужи за пример при противопоставянето на такава реч в рамките на своите институции.
Държавите членки също трябва да увеличат усилията си за насърчаване на „европейските ценности, толерантността и общността без заклеймяване” при предотвратяването на радикализацията и агресивния екстремизъм. Те следва освен това да разработват положителни кампании, които имат за цел да помогнат на гражданите да подобрят подхода си към интеграцията.
Миграция: защита на уязвимите групи и в частност децата
Уязвимите групи и по-конкретно децата, пътуващи сами, трябва да бъдат идентифицирани възможно най-бързо, казват евродепутатите. Те призовават държавите членки да подсилят своите системи за настойничество за деца и ги насърчават да не разделят семействата.
Цитирайки доклад на Европол, според който най-малко 10 000 непридружени, непълнолетни бежанци и мигранти са изчезнали в ЕС през 2015 г., евродепутатите призовават държавите членки да регистрират и идентифицират децата, за да предотвратят тяхното изчезване. Те също така препоръчват подсилване на съществуващите инструменти за издирване на изчезнали деца като, например, европейски горещи линии.
Онлайн заплахи за основните права
С цел противопоставяне на рисковете, с които децата се сблъскват в интернет, като сексуална експлоатация или детска порнография евродепутатите призовават на Евроюст и Европол трябва да бъдат предоставени подходящи ресурси за идентифициране на жертвите, борба с престъпните мрежи и ускоряване на разкриването на материали с малтретиране на деца онлайн и офлайн. Те също така призовават за кампании за повишаване на осведомеността и училищни програми, които да учат децата за възможните рискове, свързани с Интернет. Те призовават и за сътрудничество между обществения и частния сектор за тази цел.
 
Информационно бюро на ЕП в България
 
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре