Епископ Антоний поема и Пловдивската духовна семинария

От 1 юли Константийският епископ Антоний става ректор на Пловдивската духовна семинария, реши Светият Синод. Досегашният титуляр  епископ Сергий  /Шапков/  е назначен за ректор на Софийската семинария. Въдвореният за духовно обслужване на Родопите преди година и два месеца епископ Антоний няма засега да напуска поста си в Смолян. Ще работи и на двете места, за да не се предизвика недоволство от родопското население,
коментираха от епископията.
Ще поема послушанието, възложено ми от Светия Синод с високото съзнание за дълг към Българската православна църква и бъдещите й кадри, но няма да престана да се грижа за Родопите като техен духовен водач, заяви епископ Антоний. Преди да дойде в Смолян, той беше зам.-ректор на семинарията в Пловдив, има добрите познания и практика за  ръководство на духовно училище.
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре