Епископ Антоний заклейми "Свидетелите на Йехова"

Константийски епископ Антоний
Константийският епископ Антоний заклейми дейността на "Свидетелите на Йехова" в специално обръщение към жителите на Смолян. Повод за него стана акция на йеховистите, които с масирано раздаване и лепене на брошури и дипляни призовават местното население на среща на 9 април. Според дядо Антоний, макар и регистрирана, "Свитетелите  на Йехова"е секта. "Тя проповядва гражданско неподчинение, отрича почитането не само на религиозните, но и исторически утвърдени светски празници на българите", каза Константийският епископ. Той заклейми йеховистите, че правят лъжливи предсказания, които обявяват за Божествени пророчества, както и за опитите им да предрекат датата, в която ще дойде края на света. Вижте и цялото обръщение на епископ Антоний:
 
Изявление на епископ Антоний за сектата "Свидетели на Йехова"
 
Във връзка с разпространена брошура от сектата „Свидетелите на Йехова”,  в която се  призовават жителите на Смолян на среща на 9 април, се обръщам към смолянчани и родопчани като архипастир, който Бог е поставил да ръководи душите на повереното му паство в Смолян и Родопите.
Искам да дам информация за сектата  "Свидетели на Йехова",  а всеки да постъпи според своята съвест, защото изборът на вяра е строго индивидуален и е право на всеки един да изрази свободна воля.
"Свитетели на Йехова"  е секта, която проповядва в своето учение гражданско неподчинение. Макар и силно да звучи това,  тя отрича почитането не само на религиозните , но и на всички светски празници, които са утвърдени като част от историята на нашия народ. Членовете в сектата  дори не отдават и необходимото значение на националния флаг, който е бранен с кръвта на мнозина   храбри български войни,  дали своя живот, за да защитят честта на нашата родина -  България. За симфонията между Църквата и държавата Църквата припомня думите от Светото Писание, че трябва да отдаваме “Кесаревото кесарю и Божието Богу”, т.е. да спазваме законите, Конституцията и нормите в държавата.
 Членовете на “Свидетели на Йехова” отричат религиозните празници, включително  Рождество и Възкресение Христово. Признават единствено своята организация. Отказват преливането на кръв. Правят лъжливи предсказания, които обявяват за Божествени пророчества.
Едно такова поведение, което се насажда от това сектантско религиозно движение "Свидетели на Йехова", е позволено в България само до толкова, че то има своята  регистрация в Дирекцията по вероизповеданията, получена незнайно как. Това е секта, която всява смут на гражданите в отделните  държави, защото членовете й  се опитват да предрекат датата, в която ще бъде краят на Света.
Ако погледнем в страниците на Свещеното писание, там Господ Иисус Христос казва за Второто славно пришествие, че никой не знае нито деня, нито часа, когато ще дойде Син човечески, дори и ангелите небесни не знаят, а как би могло едни хора, обикновени като нас, да знаят и да се опитват да всяват смут. Идването на края на Света означава за онези, които проявяват маловерие и наивност, че  всичко, което сме си поставили като цел, вече е безсмислено и човек гледа да изразходва събраните си средства, да граби с пълни шепи от живота, без да се съобразява дали ще навреди на своите близки, деца и родители. По този начин, всявайки  смут в душата на човека, сектата подбужда към ексцесии в самото общество.
Ако се върнем малко в историята и учението на тази секта,  ще видим колко пъти е предричано неуспешно идването на края на света, най-вече в Америка, защото корените на тази секта "Свидетели на Йехова" идват от там. Финансира се от такива институции, които изпращат в различни страни, особено в православния свят,  свои представители да предизвикат смут в редиците на гражданското общество. Чрез своите сбирки, които са благовидни под формата на лекции и беседи, те се опитват да отрекат Божествеността на второто лице на Светата Троица - Господ Иисус Христос, защото те наричат датата 9 април  Годишнина от смъртта на Иисус. По този начин те отричат Божествената природа на Нашия Спасител. А Христовото Възкресение  е в основата и учението на Православната църква.  Ако Христос не е възкръснал, то празна е нашата проповед, празна е нашата вяра. Така те отричат именно, че Иисус Христос е Синът Божий.  Разглеждат смъртта на Иисус като смърт  на един обикновен човек, който е дошъл със своите дарби и проявления и е проповядвал своето учение. Те Го отричат като Богочовек.
"Свидетелите на Йехова" отричат и йерархията в църквата,  като твърдят, че всеки един член на тяхната секция е сам по себе си  служител на Бога и е достатъчен за своето спасение. Нека да не забравяме, че Църквата е приела  Богоустановената йерархия в Тайнството Свещенство, чрез която поставя подготвени и достойни мъже, които биват посвещавани в една от трите степени на Църковната йерархия -  дяконска, свещеническа и епископска, и Бог поверява в техни ръце грижата за човешките души.
Обръщам се към всички жители на Смолян и на Родопа планина да не се  поддават на тази съблазън, която в наше време е подобна на дявола, който изкушавал Спасителя в пустинята. Дяволът е предлагал на Господ Иисус Христос в пустинята всички материални блага, слава, всички царства, които били на Земята, но Христос издържал тези изкушения и съответно прогонил от себе си Сатаната. Нека и ние да не допускаме чрез водачите на тази религиозна секта да погубим нашата душа за временни материални облаги, защото Христос казва, че няма нищо по-лошо от това човек да погуби своята душа. Човешката душа е в основата на човешкия живот и спасението на душата е единствената наша цел.
Нека  не прогневяваме Бога, нека следваме Божиите заповеди.  Всеки един от нас изповядва и носи своите грехове, които върши ежедневно, нека да не прегрешаваме още повече, като отиваме и ставаме съпричастни с беззаконията и делата на Сатаната в лицето на съответното сектантско вероизповедание, в случая "Свидетели на Йехова".
 
Константийски епископ Антоний
 
 
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре