Епископ Висарион на Разпети петък: „Чрез Кръстната смърт на Сина Божий е потъпкана смъртта и Божията милост се дарува на хората.“

Епископ Висарион на Разпети петък: „Чрез Кръстната смърт на Сина Божий е потъпкана смъртта и Божията милост се дарува на хората.“ Епископ Висарион на Разпети петък: „Чрез Кръстната смърт на Сина Божий е потъпкана смъртта и Божията милост се дарува на хората.“ Епископ Висарион на Разпети петък: „Чрез Кръстната смърт на Сина Божий е потъпкана смъртта и Божията милост се дарува на хората.“ Епископ Висарион на Разпети петък: „Чрез Кръстната смърт на Сина Божий е потъпкана смъртта и Божията милост се дарува на хората.“ Епископ Висарион на Разпети петък: „Чрез Кръстната смърт на Сина Божий е потъпкана смъртта и Божията милост се дарува на хората.“ Епископ Висарион на Разпети петък: „Чрез Кръстната смърт на Сина Божий е потъпкана смъртта и Божията милост се дарува на хората.“ Епископ Висарион на Разпети петък: „Чрез Кръстната смърт на Сина Божий е потъпкана смъртта и Божията милост се дарува на хората.“ Епископ Висарион на Разпети петък: „Чрез Кръстната смърт на Сина Божий е потъпкана смъртта и Божията милост се дарува на хората.“

Късно вечерта на Разпети петък /30 април/  чина на  Опело Христово отслужи Негово Преосвещенство Смоленският епископ Висарион  в храм „Св. Неделя“ - гр. Смолян, с благословението на Пловдивски митрополит Николай. Това е необикновено песнопение  от  похвални погребални песни, което се изпълнява само веднъж в годината - на  Разпети петък около Плащаницата, изобразяваща гроба  Христов. „Всяко дихание страда заедно с Богочовека, съпричастно е на Неговата смърт и погребение.“

На служението сутринта  в същия храм „Св. Неделя“ - Царски часове и  Вечерня,  Плащаницата бе изнесена с лития от олтара и поставена на специална маса в центъра на храма, за да могат  през целия ден всички, които вярват, да се поклонят на Христа, да се помолят и да поднесат цветя със смирение, тъга и  скръб, но и с надежда за предстоящото Възкресение.  Тази вечер  пред Плащаницата  на Опело Христово с архиерейския наместник  епископ Висарион съслужиха иконом Запрян Шиков от храма, иподяконите Марин, Илия, Емил и църковни хористи.

По време на служението светата Плащаница бе изнесена от храма на ръце от епископ Висарион и иконом Запрян Шиков, а после предадена на миряни. С нея бе извършена  лития по улиците около храма под звуците на траурен камбанен звън. Това  напомня за носенето на Христовото тяло към Гроба.  На три места при обикалянето  се казаха  определените  ектении /кратки молитвени възгласи/, а през цялото време бавно се пя погребално "Светий Боже".  Вярващите се върнаха в храма. Символично бе извършено погребението на Иисус Христос.

Епископ Висарион се обърна към всички със слово, в което каза: „Възлюбени в Господа  братя и сестри!  Велики петък е най-скръбният, най-тежкият ден за Божия Син. В този ден Иисус Христос претърпял безброй поругания, мъки и неимоверни страдания. Това е денят, в който разпънали на кръст Hевинния, принесен в жертва за греховете на цялото човечество. На Велики петък Христос умира на кръста, след което е погребан в пещера, пред която властите поставят стража и огромен запечатан камък на входа.

   Чрез Кръстната смърт на Сина Божий е потъпкана смъртта и Божията милост се дарува на хората. Смъртта възвестява нечуваното дело, което извърши Бог - Светата Троица. Гробът, заключил в себе си Извора на живота, стана живоносен и възглася безмълвна проповед и човечеството е призвано да я чуе, за да живее. Слово на любов, любовта на Твореца към Своето творение, звучи в тази проповед, любов към грешния и неблагодарен човек.

     Божията благодат в Църквата Божия е неизчерпаема. Да живеем чрез Църквата и в Църквата и да помним, че християнският живот е живот в Светия Дух! В придобиването на благодатта на Светия Дух се заключава смисълът и на нашия земен живот! И днес, и всяка година, в тишината на Разпети петък  звучи Божият глас към човечеството: „Спасявайте се, спасявайте се, народе Мой!” Творецът възсъздава Своето творение в новия благодатен живот, да признаем, прочее, Бога за Свой Отец, да почувстваме потребност от спасение и помилване  и Господ - Изворът на благодатта, ще ни помилва и спаси. Амин!“

Архиерейско наместничество – Смолян

Снимки: Георги Гаджев

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре