Евродепутатът Владимир Уручев ще представи в петък състоянието на Енергийния съюз

Евродепутатът Владимир Уручев ще представи в петък състоянието на Енергийния съюз
По време на редовната си декемврийска пленарна сесия (14―17 декември) Европейският парламент обсъжда, а в последствие се очаква и да приеме (на 15 декември, сряда) проектодоклад по собствена инициатива относно постигането на Европейски енергиен съюз. На 18 декември този важен документ ще бъде представен пред българската общественост от евродепутата Владимир Уручев (ЕНП), който е член на водещата Комисия по промишленост, изследвания и енергетика в ЕП. Събитието ще се проведе 11.00 ч. в Дома на Европа на ул. „Г.С. Раковски“ № 124 в София и е със задължителна регистрация на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.. Представянето ще се излъчва на живо на www.europarl.bg.
В своя проектодоклад Европейският парламент призовава Комисията да даде приоритет на съществуващия вътрешен капацитет, включително европейските енергийни ресурси. Също така евродепутатите искат Комисията да анализира уместността и потенциалната структура на механизъм за колективно закупуване на енергия на доброволен принцип. ЕП призовава още държавите членки да разработят дългосрочни стратегии в областта на енергетиката във връзка с дългосрочната цел за постигане на 80―95% намаляване на емисиите на парникови газове до 2050 г.
Всички тези аспекти на Енергийния съюз, както и много други, ще бъдат представени пред българска публика от члена на ЕП Владимир Уручев (ЕНП), който активно участва в работата на Комисията по промишленост, изследвания и енергетика в ЕП по доклада. Националната гледна точка ще бъде разгледана от двама експерти: Иван Иванов, председател на Комисията по енергийно и водно регулиране, и Константин Константинов, изпълнителен директор на „Българска енергийна независима борса“ ЕАД.
Проектът на доклад е реакция на съобщението на ЕК от февруари 2015 г. относно Европейския енергиен съюз. Особен акцент е поставен върху аспекти, свързани с енергийната сигурност, като например необходимостта от диверсификация на енергийните доставки (източници, доставчици и маршрути); по-пълноценното използване на съществуващите енергийни източници на ЕС и развиване на собствените енергийни ресурси, ограничаване на енергийното търсене, намаляване на емисиите на парникови газове (въз основа на възобновяеми енергийни източници и на обхващащ целия ЕС пазар на въглеродни емисии), както и научни изследвания и иновации, насочени към постигането на лидерски позиции в областта на енергийните технологии.
В доклада се призовава към взаимно свързване на електроенергийните системи, с оглед завършването на Европейския вътрешен пазар на електроенергия. Евродепутатите приканват Комисията да улесни ефективното използване на вече съществуващите в ЕС схеми за финансиране, включително Европейския фонд за стратегически инвестиции, за да се привлекат инвестиции за ключови проекти за енергийна инфраструктура, научни изследвания и иновации в енергийна ефективност, възобновяеми енергийни източници с оглед постигане на целите за 2030 г. по отношение на климата и енергетиката.
Сред чувствителните въпроси по време на обсъжданията на доклада във водещите постоянни комисии се очертаха различни модели на механизми за колективно закупуване на газ от трети страни на доброволен принцип, фракинга при добива на шистов газ, задължителни цели за енергийна ефективност, технологична неутралност и ролята на ядрена енергия за декарбонизацията на икономиката.
От друга страна, Енергийният съюз е един от основните приоритети на комисията „Юнкер“ заради състоянието в сектора. По данни на ЕК Европейския съюз е внесъл 53% от своята енергия, като разходите възлизат на около 400 милиарда евро, което го превръща в най-големия вносител на енергия в света. Шест държави членки зависят от един външен доставчик за целия си внос на газ и поради това са твърде уязвими при прекъсване на доставките. 94% процента от транспорта разчита на нефтени продукти, 90% от които идват от внос.
Днес Европейският съюз разполага с набор от енергийни правила на европейско равнище, но на практика съществуват 28 национални регулаторни рамки. Според ЕК това не може да продължава. Необходим е интегриран енергиен пазар за насърчаване на конкуренцията, постигане на по-голяма пазарна ефективност чрез по-добро използване на съоръженията за производство на енергия в целия ЕС и осигуряване на достъпни цени за потребителите.
Енергийната стратегия на Съюза разполага с пет взаимно подсилващи се и тясно взаимосвързани измерения, предназначени да внесат по-голяма енергийна сигурност, устойчивост и конкурентоспособност:
–       енергийна сигурност, солидарност и доверие;
–       напълно интегриран европейски енергиен пазар;
–       енергийна ефективност, допринасяща за ограничаване на потреблението;
–       намаляване на въглеродните емисии на икономиката, и
–       научни изследвания, иновации и конкурентоспособност.
 
Информационно бюро на Европейския парламент в България
 
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре