Евродепутатите одобриха обновените правила на ЕС за безопасност на продуктите

•           Новите правила са насочени към рисковете за безопасността, свързани с новите технологии и растежа на онлайн продажбите •          Предвижда се новите правила да спестят на потребителите…

Обвинения в корупция: Евродепутатите настояват за амбициозни промени и бърз напредък

Реформите, които вече са договорени от лидерите на Парламента, са "необходима първа стъпка" Възпиращи санкции за нарушения на Кодекса за поведение на членовете на ЕП, включително финансови санкции Пътуванията, платени…

REPowerEU: националните планове за възстановяване ще включват и енергийни мерки

Мерки за пестене на енергия, производство на чиста енергия, разнообразяване на доставките и подпомагане на домакинствата Държавите членки ще заделят повече средства за трансгранични и многонационални енергийни проекти Нови правила…

Енергийна криза: Евродепутатите насърчиха използването на възобновяеми енергийни източници

•          По-бързи процедури за издаване на разрешителни за инсталации за възобновяема енергия •          Стимул за вътрешното производство на ЕС в условията на енергийна криза •          Схемата ще намали зависимостта от изкопаемите…

Евродепутатите настояват да се сложи край на дискриминацията и да се приемат България и Румъния в Шенген

•          България и Румъния отдавна изпълняват необходимите критерии •          Разширяването на Шенген изисква единодушие в Съвета на ЕС •          Изключването е дискриминационно и има отрицателно въздействие върху вътрешния пазар на ЕС Европейският парламент…

Цените на енергията: Евродепутатите призовават за бързи мерки за защита на потребителите и предприятията

 Чешкото председателство на Съвета на ЕС и Европейската комисия обсъдиха с Парламента мерки срещу драстичното повишаване на цените на енергията. Днес председателят на Комисията Урсула фон дер Лайен  представи извънредни предложения…

Нови правила за батериите: Евродепутатите настояват за по-амбициозни екологични и социални цели

•          По-устойчиви и по-лесни за подмяна батерии, включително за смартфони •          Стандарти за надлежна проверка по цялата верига за създаване на стойност •          По-амбициозни цели за управление на отпадъците Парламентът е готов да…

ЕП иска забрана на „златните паспорти“ и специфични правила за „златните визи“

 „Златните паспорти“ са „спорни от етична, правна и икономическа гледна точка и пораждат редица сериозни рискове за сигурността“ •          Членовете на ЕП искат общи правила на ЕС относно „златните визи“ за…

Евродепутатите одобриха реформата на общата селскостопанска политика

•           Новата политика укрепва биологичното разнообразие и се придържа към законодателството и ангажиментите на ЕС в областта на околната среда и климата •           10% от преките плащания ще бъдат предназначени за малки…

Евродепутатите призовават за минимални социални стандарти за хората на изкуството и културните дейци

  •           Спешна необходимост от подобряване на несигурните условия на хората на изкуството •           Призив за трансгранични програми за млади творци и иноватори. •           Авторите и изпълнителите се нуждаят от по-добра защита от…