Евродепутатите настояват да се сложи край на дискриминацията и да се приемат България и Румъния в Шенген

Евродепутатите настояват да се сложи край на дискриминацията и да се приемат България и Румъния в Шенген

•          България и Румъния отдавна изпълняват необходимите критерии

•          Разширяването на Шенген изисква единодушие в Съвета на ЕС

•          Изключването е дискриминационно и има отрицателно въздействие върху вътрешния пазар на ЕС

Европейският парламент призовава държавите членки да позволят на Румъния и България да се присъединят към Шенгенското пространство в началото на 2023 г.

В приета резолюция евродепутатите настоятелно призовават Съвета да предприеме всички необходими стъпки за приемане на решение относно присъединяването на Румъния и България към Шенгенското пространство за свободно движение до края на 2022 г. Това следва да гарантира премахването на проверките на лица по всички вътрешни граници за двете държави в началото на 2023 г. Резолюцията беше приета с 547 гласа "за", 49 гласа "против" и 43 гласа "въздържал се".

Като отбелязват, че Шенгенското пространство е "едно от най-големите постижения на Европейския съюз", членовете на ЕП изразяват „изумление“ във връзка с факта, че Съветът не е успял да вземе решение за приемането на България и Румъния, въпреки че двете страни изпълняват необходимите условия от 2011 г. насам.

Поддържането на контрола по вътрешните граници е дискриминационно и оказва сериозно влияние върху живота на мобилните работници и гражданите, заявяват членовете на ЕП. Контролът по вътрешните граници има и отрицателно въздействие върху функционирането на вътрешния пазар на ЕС, като се възпрепятства вносът, износът и свободното движение на стоки от товарните пристанища.

Контекст

Понастоящем всички държави членки на ЕС, с изключение на България, Хърватия, Кипър, Ирландия и Румъния, са част от Шенгенското пространство, което включва и държави извън ЕС - Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенщайн.

Членовете на ЕП многократно са призовавали България и Румъния да бъдат изцяло приети в Шенген, като например в резолюцията по темата от 2018 г., резолюцията от 2020 г. относно състоянието на Шенген в контекста на пандемията и доклада от 2021 г. относно функционирането на пространството за свободно движение. Днешната резолюция е заключението на пленарния дебат от 5 октомври 2022 г.

Присъединяването на нови държави към Шенген изисква единодушно решение на Съвета на ЕС. Чешкото председателство на Съвета посочи, че възнамерява да проведе обсъждания по темата преди края на 2022 г.

 

Европейски парламент, Бюро за връзки в България
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре