Евродепутатите настояват за намаляване на пренаселеността в затворите

Евродепутатите настояват за намаляване на пренаселеността в затворите

Пренаселеността води до опасност от радикализация и засилване на престъпните тенденции. Нужни са инвестиции в образованието в полза на рехабилитацията и против радикализацията. Държавите членки трябва да търсят алтернативи на лишаването от свобода, когато това е възможно. Това са обобщенията след заседание на евродепутатите.

Държавите членки на ЕС трябва да подобрят условията в затворите в ЕС, за да защитят здравето и доброто състояние на затворниците и персонала. Те следва също така да се концентрират върху рехабилитацията и намаляването на риска от радикализация. Това се казва в резолюция, гласувана от Европейския парламент. С цел предотвратяване на радикализацията евродепутатите препоръчват още по-добро обучение за персонала, разузнаване в затворите, междурелигиозен диалог и психична помощ.

Евродепутатите смятат, че лишаването от свобода и особено задържането преди процес трябва да бъдат последна мярка. Тя следва да бъде запазена само за законово обосновани случаи. Според тях тя е особено неподходяща за уязвими индивиди като непълнолетните, възрастните, бременните жени и лицата със сериозно заболяване.

За осъдени лица, които не представляват сериозна заплаха за обществото, евродепутатите препоръчват алтернативи на затвора като домашен арест, общественополезен труд и електронно маркиране.

Парламентът призовава държавите членки да предоставят достатъчно ресурси за ремонта и модернизацията на затворите, да приспособят правилата за задържане към съответните затворници и риска, който представляват те, и предоставят на затворниците балансирани програми с дейности и време извън килиите. Конкретните нужди на жените затворници също трябва да бъдат вземани предвид, особено по време на бременност и след раждане.
Евродепутатите също така предупреждават, че все по-разпространената приватизация на затвори може да влоши условията в тях и подкопае спазването на основните права. Те посочват високото равнище на самоубийства в затворите и осъждат политиката на разпределение на затворниците, прилагана от някои държави, тъй като представлява допълнително наказание за семействата на затворниците.

Докладът по собствена инициатива беше приет с 474 гласа „за“ срещу 109 „против“, 34 „въздържал се“.

По данни от 2014 г. в затворите в ЕС се намират над половин милион затворници, като посочената цифра включва осъдените, изтърпяващи окончателна присъда, както и лицата, обвинени в извършване на престъпление, на които е наложена мярка за неотклонение задържане под стража. Последните представляват около 20% от общия брой според данни на Евростат.

Според последната годишна статистика за затворите на Съвета на Европа, която се отнася за цяла Европа, а не само за ЕС, броят на затворниците на континента е паднал с 6,8% от 2014 до 2015 г., въпреки че пренаселването продължава да бъде проблем в 15 страни.

Информационно бюро на Европейския парламент в България

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре