Евродепутатите настояват за общи възможности на ЕС за кибернетична отбрана

Евродепутатите настояват за общи възможности на ЕС за кибернетична отбрана

•           Създаване на съвместно киберзвено за своевременно споделяне на информация в рамките на ЕС

•           Съвместни отговори на кибератаки и налагане на санкции срещу враждебни субекти

•           Системно агресивно поведение, по-специално от Китай, Русия и Северна Корея

Евродепутатите призовават за цялостен набор от мерки и съгласувана политика за сигурност в областта на информационните технологии, както и за подобряване на военната координация в областта на кибернетичната отбрана, за да се засили киберустойчивостта на ЕС.

Обща политика в областта на кибернетичната отбрана и значително сътрудничество на ЕС в областта на кибернетичните способности са сред ключовите въпроси, необходими за развитието на задълбочен и силен Европейски съюз за отбрана, подчертават евродепутатите в доклад, приет  с 591 гласа „за“, 65 „против“ и 26 „въздържал се“.

Припомняйки, че в речта си за състоянието на Съюза през 2021 г. председателят на Комисията подчерта необходимостта от политика на ЕС за кибернетична отбрана, евродепутатите настояват, че е от съществено значение да се преодолее настоящата фрагментация и сложност на всеобхватната киберархитектура на ЕС и да се разработи обща визия за постигане на сигурност и стабилност онлайн.

Парламентът препоръчва създаването на съвместно киберзвено, за да се подобри обменът на информация между институциите, органите и агенциите на ЕС и да се насърчи сигурна и бърза информационна мрежа.

ЕС трябва да стане технологично независим, да въвежда иновации и да инвестира повече

Отбелязвайки, че кибертехнологиите често имат двойна употреба (гражданска и военна), членовете на ЕП приветстват плана за действие на Комисията относно взаимодействията между гражданската, отбранителната и космическата промишленост. За разлика от други военни области, инфраструктурата на киберпространството е предимно собственост на частни компании, базирани до голяма степен извън юрисдикцията на ЕС. В резултат на това страните от ЕС стават индустриално и технологично зависими от трети страни. Ето защо евродепутатите предупреждават, че ЕС трябва да стане по-независим по отношение на технологиите, да стимулира иновациите и да инвестира повече в способностите и персонала за киберзащита.

Докладът също призовава за съвместни и координирани отговори на кибератаки, които трябва да включват и НАТО, за да може тези отговори да доведат до налагане на санкции срещу враждебни субекти, застрашаващи интересите на евроатлантическата сигурност. Евродепутатите също изразяват загриженост относно системното агресивно поведение, демонстрирано по-специално от Китай, Русия и Северна Корея в киберпространството, включително множество кибератаки срещу правителствени институции и частни компании. Докладът споменава и скандала с шпионския софтуер „Пегас“ като пример за това как голям брой журналисти, активисти в областта на правата на човека, избрани представители и други граждани на ЕС са били шпионирани.

Докладчикът Урмас Пает (Обнови Европа, Естония) заяви: „През последните няколко години се наблюдава непрекъснат ръст на злонамерените кибероперации. ЕС и неговите държави членки трябва да засилят своите отбранителни способности, за да отговорят успешно на тези киберзаплахи. Ето защо е от ключово значение да се засили сътрудничеството между държавите членки и институциите на ЕС, НАТО, САЩ и с други стратегически партньори

Европейски парламент, Бюро за връзка в България

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре