Евродепутатите настояват за засилено сътрудничество в областта на отбраната

Евродепутатите настояват за засилено сътрудничество в областта на отбраната
В резолюция, приета на 22ноември т.г., евродепутатите отбелязват, че тероризмът, хибридните заплахи, кибер- и енергийната несигурност оставят държавите членки без друг избор, освен да увеличат усилията и сътрудничеството си в областта на сигурността и отбраната. Това ще постави началото на създаването на мерки на Европейски съюз в областта на отбраната.
Сред препоръките на евродепутатите са отделяне на 2% от БВП за отбрана, установяване на многонационални сили, създаването на оперативен щаб на ЕС, който да планира и командва операции по управление на кризисни ситуации, и даване на възможност на ЕС да действа там, където НАТО не желае.
„Нашият съюз не е подготвен да се справи с големи отбранителни предизвикателства. През последните почти тридесет години повечето държави членки намаляваха своите отбранителни бюджети, което доведе до по-малки въоръжени сили. Сътрудничеството между държавите членки се случва от време на време, а Европа продължава да зависи сериозно от възможностите на НАТО и солидарността на САЩ“, каза докладчикът Урмас Пает (АЛДЕ, Естония) по време на дебата в понеделник. Той подчерта, че „е настанал моментът да започнем да работим за Европейски съюз в областта на отбраната“.
В резолюцията за Европейски съюз в областта на отбраната, одобрена с 369 гласа „за“ срещу 255 „против“ и 70 „въздържали се“, се казва, че сигурността във и извън Европа се е влошила значително през последните години поради предизвикателства като тероризма, хибридните заплахи, кибер- и енергийната несигурност, с които никоя държава не може да се справи сама. „Солидарността и устойчивостта изискват ЕС да излезе на преден план и да действа единно.“
Обединяване на военните ресурси
Евродепутатите настояват ЕС да реагира по-бързо и енергично срещу реални заплахи, което изисква европейските въоръжени сили да работят по-добре заедно. Според тях дублирането, свръхкапацитетът и бариерите пред обществените поръчки в областта на отбраната понастоящем водят до 26,4 милиарда евро загуба на година.
Членовете на ЕП призовават държавите членки да се стремят към съвместно закупуване на средства за отбрана и да обединят дяловете си от несмъртоносни материали като транспортни и въздухоплавателни средства. Те предлагат въвеждането на „Европейски семестър по отбрана“, чрез който държавите да извършват консултации помежду си относно планирането, отделните цикли и обществени поръчки. Евродепутатите също така се застъпват за засилване на координиращата роля на Европейската агенция по отбрана.
Резолюцията призовава Европейския съвет да доведе до създаването на „обща политика на отбрана на Съюза и осигуряване на допълнителни финансови ресурси, гарантиращи изпълнението ѝ“.
Според евродепутатите следва да се създаде и оперативен щаб на ЕС, който да планира и командва операции по управление на кризисни ситуации. Те добавят, че държавите членки трябва да се стремят към изразходване на 2% от БВП за отбрана и създаване на „многонационални сили в рамките на Постоянното структурирано сътрудничество, като тези сили трябва да бъдат на разположение в рамките на общата политика за сигурност и отбрана“.
ЕС ще подкрепя научни изследвания в областта на отбраната
Евродепутатите подкрепят предложената инвестиция от страна на ЕС за научноизследователски проекти в областта на отбраната, която ще бъде в размер на „най-малко 90 милиона евро в следващите три години“. Те предлагат това да бъде последвано от отделна Европейска изследователска програма в областта на отбраната с годишен бюджет от 500 милиона евро.
Пълно единодействие с НАТО
Членовете на ЕП подчертават, че ЕС и НАТО трябва да си сътрудничат повече, най-вече на изток и на юг с цел противодействие на хибридни и киберзаплахи, подобряване морската сигурност и разработване на отбранителни способности. Въпреки това ЕС трябва да е подготвен да действа самостоятелно в случаите, в които НАТО не желае да поеме инициативата.
Отделна резолюция в областта на общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО) е дебатирана и ще се гласува днес. Проектът на текста предлага радикално преразглеждане на ОПСО, както и стартиране на операция по обучение в Ирак за оказване на подкрепа на държавите членки, които участват в коалицията срещу Ислямска държава.
 
Информационно бюро на Европейския парламент в България
 
 
 
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре