Евродепутатите: нужни са повече средства за работни места и младите през 2017

Евродепутатите: нужни са повече средства за работни места и младите през 2017
С гласуване в пленарна зала в сряда ЕП поиска повече средства, които да помогнат на младежите при намиране на работа, стимулиране икономическия растеж и трети страни, с цел овладяване на мигрантската криза. Евродепутатите върнаха всички съкращения в проектобюджета, направени от Съвета.
Евродепутатите определиха общите бюджетни кредити за 2017 г. на стойност 160,7 милиарда евро за поети задължения (с 4,1 млрд. евро повече в сравнение с проектобюджета) и 136,7 млрд. (с 2,5 млрд. повече) за плащания.
„ЕС е изправен пред безпрецедентен брой различни предизвикателства. Ако сериозно искаме да се справим с тях, ни трябва добре финансиран бюджет на ЕС. Когато договорихме МФР за периода 2014-2020 г., в Европа пристигаха много по-малко бежанци годишно. Сега броят им е над милион. Трябва да отчетем, че обстоятелствата са се променили. Трябва ни цялостен преглед на МФР и по-амбициозен бюджет на ЕС. Сегашната МФР не е актуална“ каза докладчикът по частта на Европейската комисия Йенс Гайер (С&Д, Германия).
„Това ще бъде нашата цел в предстоящите преговори със Съвета относно бюджета за 2017 г. Младежката безработица в Европа все още е прекалено висока. Призоваваме за допълнителни 1,5 млрд. евро, с които да се финансира Инициативата за младежка заетост. Това трябва да стане възможно чрез преразглеждане на МФР,“ добави той.
Резолюцията относно позицията на ЕП по бюджета на ЕС за 2017 г. бе одобрена с 446 гласа „за“ към 184 „против“, с 60 „въздържали се“.
Членовете на ЕП добавиха 1,5 милиарда евро в бюджетни кредити за поети задължения за Инициативата за младежка заетост с цел да се помогне на млади хора, които отчаяно търсят работа. Те решиха също да бъдат възстановени напълно първоначалните бюджети на Механизма за свързване на Европа (CEF), който финансира инфраструктурни проекти, и програмата Хоризонт 2020, която подкрепя изследователски проекти. И двете програми бяха подложени на съкращения, за да се увеличи финансовия принос от страна на ЕС към Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ). Посоченото допълнително финансиране е на стойност 1,24 млрд. евро над предложеното в проектобюджета.
Евродепутатите уточниха, че тези допълнителни фондове следва да бъдат финансирани чрез суми, които ще бъдат освободени при текущия в момента междинен преглед на Многогодишната финансова рамка на ЕС.
Евродепутатите считат, че финансирането на бежанското споразумение между ЕС и Турция, и на други ad hoc фондове и инструменти не трябва да бъде за сметка на външната дейност и политиката за развитие на ЕС. Те дълбоко се съмняват, че средствата за проекти в трети страни са достатъчни с оглед на настоящата бежанска и миграционна криза.
Поради тази причина, евродепутатите върнаха всички съкращения на Съвета в тази област (функция 4, „Глобална Европа“) и възстановиха нивата от 2016 за Европейския инструмент за съседство за Средиземноморски регион и за хуманитарна помощ.
Евродепутатите увеличиха бюджетните кредити за селскостопанския сектор с 600 милиона повече от тези, предвидени в проектобюджета с цел овладяване на кризата и ефекта от руското ембарго в сектора за производство на млечни продукти.
ЕП стимулира средствата за култура, комуникации и гражданство чрез увеличаване на финансирането, например за подпрограма МЕДИА до 10,882,000 евро и за Мултимедийни действия до 13 милиона евро.
Гласуването в пленарна зала ще даде началото на триседмичната „помирителна процедура“ със Съвета (до 17 ноември тази година), която има за цел постигане на споразумение между двете институции навреме, за да може бюджетът за следващата година да бъде гласуван от ЕП и подписан от неговия председател през декември.
Ако ЕП и Съветът не успеят да постигнат споразумение за бюджета на ЕС за 2017 г. до края на помирителната процедура, Европейската комисия трябва да представи нов проектобюджет.
           
По информация  на Европейския парламент
 
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре