Евродепутатите от комисията по бюджети призовават за смел отговор на извънредната ситуация, предизвикана от коронавируса

Евродепутатите от комисията по бюджети призовават за смел отговор на извънредната ситуация, предизвикана от коронавируса
Преди срещата на върха на ЕС, председателят и координаторите на комисията на ЕП по бюджети призовават за амбициозен бюджетен и финансов пакет в отговор на пандемията COVID-19.
 
Разпространението на COVID-19 е безпрецедентно предизвикателство, което изисква незабавна координация и решения в цяла Европа. Всички заедно трябва да обединим усилията си за преодоляване на това предизвикателство за общественото здраве, което кризата с COVID-19 предизвика, като в същото време защитаваме нашите граждани, служители, малки и средни предприятия (МСП) и икономики.
 
Очакваме лидерите на ЕС днес да подкрепят смели и координирани мерки за справяне с тази безпрецедентна ситуация.
 
Бюджетът на Съюза е част от решението за преодоляване на обществения здравен и икономически шок, в допълнение към националните бюджети и инициативи от Европейската централна банка и Европейската инвестиционна банка.
 
С инструменти като механизма за гражданска защита, рамковата програма за научни изследвания, политиката на сближаване или InvestEU - да посочим само някои - бюджетът на ЕС предлага ясна добавена стойност чрез предоставяне на съвместно оборудване и съоръжения, насочване на спешна помощ във и извън ЕС, подпомагане на научните изследвания и защита и насърчаване на инвестициите.
 
Ето защо призоваваме институциите на Съюза, и по-специално Европейския съвет и Европейската комисия, да направят всеобхватен и амбициозен бюджетен и финансов пакет, осигуряващ необходимите ликвидности, с фокус по-специално върху следните краткосрочни и дългосрочни мерки:
 
В най-кратки срокове:
 
• Мобилизиране на наличните финансови средства в бюджета за 2020 г.: към настоящия момент около 4 милиарда евро неразпределени средства с възможност за гъвкаво преразпределение остават в бюджета за 2020 г. Сблъсквайки се с това безпрецедентно предизвикателство, крайно време е да бъдат мобилизират нови финансови средства, за да се помогне за смекчаване на множеството отрицателни последици.
 
 
• Преориентиране на излишъка на ЕС от 2019 г.: около 3 милиарда евро бюджетен излишък от 2019 г. скоро ще бъдат пренасочени към държавите членки. Тези средства трябва да бъдат използвани изцяло за улесняване и подпомагане на бюджетни дейности, свързани с коронавируса, за предпочитане на равнище ЕС, за да се осигури оптимално разпределение.
 
• Гарантиране на гъвкаво използване на средствата на ЕС: Европейският парламент ще гласува днес предложението на Комисията да се даде възможност на държавите членки за максимална гъвкавост при пренасочване на ресурсите от кохезионните фондове към дейности за борба с коронавируса. Очакваме Комисията да предостави цялата необходима подкрепа на държавите членки, за да гарантира гъвкаво и ефективно прилагане на наличните средства.
 
В по-дългосрочен план:
 
Европейският съвет днес ще се съсредоточи върху извънредната ситуация, предизвикана от коронавируса. По-късно през годината, обаче, държавните и правителствени ръководители ще трябва да се върнат към преговорите за дългосрочния бюджет на ЕС - МФР за периода 2021-2027 г.
 
Тази криза показва повече от всякога, че се нуждаем от силен и амбициозен бъдещ бюджет на ЕС, който увеличава способността ни да управляваме кризите в цяла Европа със солидарност и устойчивост и да инвестираме в бъдещето на нашите икономики, здравни системи, пазари на труда и общества.
 
Ето защо ние приканваме лидерите на ЕС да подходят към бъдещите преговори, взимайки предвид последните събития. Не трябва да забравяме също така, че вече съществуващите предизвикателства - климатът, социалното, икономическото и териториалното сближаване, дигитализацията, геополитическа Европа, миграцията - могат да станат от още по-критична важност поради кризата, предизвикана от коронавируса.
 
Ситуацията днес има много малко общо със ситуацията отпреди почти 2 години, когато беше представено предложението за многогодишната финансова рамка (МФР) 2021-2027 г. Ние настойчиво призоваваме Европейската комисия да действа реалистично и отговорно и спешно да актуализира предложението си за МФР, за да вземе предвид новите предизвикателства и нужди, които ще произтекат след кризата, предизвикана от коронавируса. Този контекст не трябва да служи като аргумент за по-малък бюджет, тъй като той би ни довел до провал в случай на бъдеща криза.
 
В същото време трябва да признаем, че при тези обстоятелства новите програми на МФР не могат да бъдат стартирани до януари 2021 г.
 
Настоятелно призоваваме Европейската комисия да предложи незабавно резервен план за действие, за да защити бенефициерите и да избегне спирането на програмите на Съюза в края на тази година. Във времена като сегашното никой не бива да рискува да остане без бюджет през следващата година.
 
 
Информационно бюро на Европейския парламент в България
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре