Евродепутатите призовават за нови мерки срещу измамите с километража на автомобилите

Евродепутатите призовават за нови мерки срещу измамите с километража на автомобилите

За да се справи по-ефективно с измамите с километража на употребяваните автомобили, Европейската комисия трябва да предложи ново законодателство в рамките на 12 месеца, казват евродепутатите в специална резолюция.

„Средно 5 –12 % от колите втора употреба, продавани в страните от ЕС, и 30 – 50% от тези, продавани трансгранично в рамките на Съюза, са с манипулиран километраж“, отбеляза докладчикът Исмаил Ертуг (С&Д, Германия). „Постигнахме широко съгласие по този доклад и по-специално относно необходимостта от национални бази данни за километражите с трансграничен обмен на информация, както и от увеличаване на усилията от страна на производителите по отношение на сигурността на километражите“.

„В случай че Европейската комисия реши да превърне нашите препоръки в законодателно предложение, това би осигурило годишни финансови ползи от шест до девет милиарда евро и би възстановило доверието на потребителите в пазара на автомобили втора употреба, като същевременно допринесе за безопасността по пътищата. Това е чудесна възможност да се покаже истинска европейска добавена стойност чрез защита на потребителите“, добави докладчикът.

Евродепутатите искат нов набор от правила, който да включва национални регистри за пробега, които да са достъпни трансгранично. Купувачите на автомобили втора употреба трябва да имат възможност да проверяват точността на показателите на километража, независимо в коя държава от ЕС е бил регистриран автомобилът преди това, добавят те.

Записването на показанията на километража трябва да бъде задължително при всеки периодичен технически преглед, всяка извършена инспекция, сервиз, поддръжка и ремонт на автомобила, всяко посещение в сервиз, започвайки от първата регистрация на превозното средство.

Депутатите отбелязаха, че в Белгия и Нидерландия, където километражните данни се събират по-редовно, измамите от този тип на практика са изчезнали.

Парламентът приканва Европейската комисия да следи начина, по който автомобилната индустрия изпълнява стратегиите за защита от манипулации, които се изискват от настоящите правила на ЕС, а също така да приложи ясни критерии за ефективни проверки за намеса в показанията на километражите.

Макар че манипулацията на километража има отрицателно въздействие върху безопасността по пътищата, едва 6 държави членки определят „превъртането на километража“ като криминално деяние.

След гласуването на резолюцията със законодателна инициатива в ЕП (577 гласа „за“, 32 „против“, 19 „въздържали се“) Европейската комисия трябва или да подготви законодателно предложение, или да се обоснове, защо не го е направила.

Информационно бюро на Европейския парламент за България

 

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре