Дискусия в София на тема: „Европейски мерки в защита на българския потребител“

На 27 юни 2022 г., понеделник, от 10.00 ч., в Дома на Европа  на ул. „Г. С. Раковски“ №124 в  София Бюрото за връзка на Европейския парламент в България организира дискусия на…

Европейският парламент активира процеса за промяна на Договорите за ЕС

•          ЕП призовава държавните и правителствени ръководители да създадат Конвент за преразглеждане на Договорите •           Първи пакет от предложения за нова институционална структура на ЕС •           Премахване на правото на вето, повече правомощия…

Евродепутатите призовават Комисията да действа незабавно по отношение на върховенството на закона

След решението на Съда на ЕС относно механизма за условност свързана с върховенството на закона, членовете на ЕП изискват от Комисията да го приложи  и да защити ценностите на ЕС. "Върховенството…

Парламентът настоява за нови правила на ЕС в подкрепа на законната трудова миграция

•           Резерв от таланти за намиране на европейски работодатели и работници от страни извън ЕС •           Специална схема за прием на ниско и средно квалифицирани работници и предприемачи •           Улесняване на мобилността в…

Евродепутатите одобриха реформата на общата селскостопанска политика

•           Новата политика укрепва биологичното разнообразие и се придържа към законодателството и ангажиментите на ЕС в областта на околната среда и климата •           10% от преките плащания ще бъдат предназначени за малки…

Нови правила за справедливи минимални работни заплати в ЕС

•           Минималната работна заплата следва да гарантира достоен стандарт на живот •           Колективното договаряне следва да бъде засилено в държавите, в които то обхваща по-малко от 80% от работниците •           Правомощията на националните…

Необходими са правила на ЕС за неправомерните съдебни искове срещу критични гласове

•           Стратегически съдебни производства, насочени срещу участието на обществеността (т.нар. SLAPPs) подкопават ценностите на ЕС и неговите съдебни системи •           Предложения за ранно отхвърляне на SLAPP, санкции за ищците и подкрепа за…

Прозрачност в корпоративните данъци: ЕП приема нов закон за отчитане по държави

•           Многонационалните предприятия ще трябва да оповестяват публично размера на данъците, които плащат във всяка държава от ЕС •           Предвижда се известна гъвкавост, но подробните правила целят да предотвратят злоупотреби от страна…

Конференция за бъдещето на Европа: започват онлайн срещите на европейските граждански панели

Започва втората серия от срещи на европейските граждански дискусионни групи, като заседанието на първата група ще се проведе онлайн на 5-7 ноември. След първия кръг от сесии, който се проведе…

Три български проекта получават гражданската награда на Европейския парламент за 2020 и 2021 г.

Бюрото на Европейския парламент в България организира церемония по връчване на Гражданската награда за 2020 г. и 2021 г. на 22 октомври. Българските лауреати са проектите „Медея“ (2020 г.) на…