„Европа Директно“ - Смолян продължава дейността си още пет години

„Европа Директно“ - Смолян продължава дейността си още пет години „Европа Директно“ - Смолян продължава дейността си още пет години „Европа Директно“ - Смолян продължава дейността си още пет години

„Европа Директно“ - Смолян продължава дейността си още пет години. Смолянският информационен център спечели за пореден път проект и ще продължи да ни радва и занапред със своите идеи, събития, с помощта, която оказва на всеки един от нас, като европейски гражданин. „Беше много голяма конкуренцията. В ЕС най-много предложения са получени от Италия, след това от България. Проектът на смолянския център спечели  94 от 100 възможни точки“, каза Стоянка Люнчева. По думите й тази година внимание ще бъде насочено към дигиталното отразяване на нещата. „Първото, с което ще започнем, е ваксинационната кампания, която е подготвило Представителството, клипове, които ще се излъчват и по националните и по регионални медии. Освен това ще работим и по проект „Три морета“, по който наши младежи ще участват в състезания със свои връстници от около 10 страни“, каза още Люнчева. Надя Митева – ръководител на Центъра, представи и други проекти, по които ще работи „Европа Директно“ – Смолян през следващите пет години. „Във връзка със зелената сделка и въобще позеленяването на Европа си избрахме частта рециклиране и оползотворяване на текстилни отпадъци. За нас това е нещо ново и тепърва ще търсим лектори, експертиза. Надявам се да не спрем само до информационни събития, а да стигнем и по-далече, като например някаква кампания, в която нашия регион да е пионер. Освен това миналата година открехнахме вратата към темата за фалшивите новини и медийната грамотност.  Началото поставихме с младежи, защото те са по-склонни да се поддават на такива информация. Сега вече виждаме, че проблемът е назрял и сред възрастните, като той става все по-опасен за здравето и сигурността на хората. Предвидили сме още и провеждането на семинар за това как да съвместяваме онлайн и офлайн живота си без това да ни се отрази на психиката и много други нови неща“, обясни Митева.

Приятели, партньори и съмишленици на „Европа Директно“ се събраха, за да ги поздравят и да отпразнуват заедно спечелването на новия пет-годишен проект. Предстои официално събитие, на което да бъде оповестена добрата новина, а и предстоящите събития на ЕИЦ „Европа Директно“. „За нас е важно да ни държите будни, да ни споделяте мнението си, независимо дали съвпада с нашето или не. Сътрудничеството с вас ни е от значение - за помощ, за съвети, за корекция и за стимул“, каза Антоанета Николова. „През годините видяхме, че събитията, родени и осъществени в партньорство, когато са обмислени, когато всяка от страните е заинтересована, се получават много по-добри, защото всеки стига до различна публика, до различна аудитория, споделяме ресурсите, споделяме опита, което също е много важно“, каза още Стоянка Люнчева.

„Европа Директно“ е част от европейската мрежа Europe Direct към Главна дирекция „Комуникации” на Европейската комисия.

Европейският информационен център „Европа Директно” отвори врати в Смолян в началото на 2008 година. Неговата главна мисия е да разпространява на местно ниво информация за ЕС и комуникира европейските приоритети сред гражданите на област Смолян. В различни информационни събития на центъра годишно участват над 3 000 човека.

„Европа Директно“ функционира към СНЦ „Нови хоризонти“, което е сред най-активните нестопански организации в област Смолян. През януари 2009 СНЦ «Нови хоризонти» получи сертификат за «Медиатор между граждани и местна власт», издаден от Фондацията за реформа в местното самоуправление (ФРМС).

При осъществяването на дейността си СНЦ “Нови хоризонти” се радва на партньорството и подкрепата на много учебни заведения, НПО и общински администрации от региона на средните Родопи, съвместно с които сдружението е работило в различни етапи от развитието си.

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре