Евродепутатите приеха нови правила за защита на критичната инфраструктура на ЕС

•          Определят се 11 важни сектора, включително цифрова инфраструктура, водоснабдяване, продоволствие и здравеопазване •          Въвеждат се хармонизирани правила и определения за по-добра защита на ЕС •          Държавите членки трябва да изготвят национални стратегии…

Дългоочакваното универсално зарядно устройство става реалност през 2024 г.

  •           Едно зарядно устройство за всички мобилни телефони и таблети — от полза за околната среда и за потребителите •           USB-C ще стане новият стандарт за преносими устройства, който предлага висококачествено…

Роберта Мецола: „Светът се нуждае от Европа в най-добрата й форма, защото Европа е надежда“

В Лисабон председателят на Европейския парламента Роберта Мецола произнесе реч относно значимостта на утвърждаването на Европа като фактор за справяне със съвременните глобални предизвикателства. "Светът се нуждае от Европа в…

Евробарометър: Гражданите на ЕС се доверяват най-много на традиционните медии

72% от анкетираните заявяват, че неотдавна са прочели, видели или чули нещо за Европейския съюз, а 57% — за Европейския парламент Телевизията доминира като основен източник на новини (75%). Това…

Дискусия „Социалният фонд за климата за по-справедлив енергиен преход“

На 8 юли 2022 г., петък, от 10.00 ч. в Дома на Европа в София Бюрото на Европейския парламент в България организира дискусия на тема „Социалният фонд за климата за…

Дискусия в София на тема: „Европейски мерки в защита на българския потребител“

На 27 юни 2022 г., понеделник, от 10.00 ч., в Дома на Европа  на ул. „Г. С. Раковски“ №124 в  София Бюрото за връзка на Европейския парламент в България организира дискусия на…

Европейският парламент активира процеса за промяна на Договорите за ЕС

•          ЕП призовава държавните и правителствени ръководители да създадат Конвент за преразглеждане на Договорите •           Първи пакет от предложения за нова институционална структура на ЕС •           Премахване на правото на вето, повече правомощия…

Евродепутатите призовават Комисията да действа незабавно по отношение на върховенството на закона

След решението на Съда на ЕС относно механизма за условност свързана с върховенството на закона, членовете на ЕП изискват от Комисията да го приложи  и да защити ценностите на ЕС. "Върховенството…

Парламентът настоява за нови правила на ЕС в подкрепа на законната трудова миграция

•           Резерв от таланти за намиране на европейски работодатели и работници от страни извън ЕС •           Специална схема за прием на ниско и средно квалифицирани работници и предприемачи •           Улесняване на мобилността в…

Евродепутатите одобриха реформата на общата селскостопанска политика

•           Новата политика укрепва биологичното разнообразие и се придържа към законодателството и ангажиментите на ЕС в областта на околната среда и климата •           10% от преките плащания ще бъдат предназначени за малки…