Европейската комисия прие резолюция в защита на християните

Европейската комисия прие резолюция в защита на християните
За пръв път от няколко десетилетия парламентът към Съвета на Европа разгледа и прие резолюция в защита на християнството на стария континент. През последните години бяха приети много декларации и резолюции с антихристиянски и все по-секуларен характер, недопускащ участието на религиите при вземането на решения, които засягат вярата и нравствените ценности на вярващите. На 29 януари 2015 г. обаче Съветът на Европа прие резолюция с названието „Преодоляване на нетолерантността и дискриминацията в Европа и особено проявите им към християните” (текст на английски). Да си припомним, че Съветът на Европа е организацията, която разисква и взема решения, които се отнасят до всичките 47 страни на континента, съставляващи около 820 милиона човека.
Според някои, внесеният за разглеждане доклад е бил допуснат в пленарна зала поради събитията в Париж от началото на януари и осъзнаването на ролята, която християнството все още продължава да играе в страните от континента. Ние сме убедени, че докладът се появи в пленарната зала, бе одобрен и се взе положително решение по него, защото християните все по-твърдо заявяват позициите си чрез своите представители в евроструктурите. Многократно вече споменаваме, че без участие на християните в политическия живот, както в отделните страни, така и в евроструктурите, не можем да очакваме някой друг да защити правото ни на вяра и на нейното изповядване. И ето това вече се случи и надеждата ни е, че подобни действия от страна на политически ангажирани християни ще дават резултати и в бъдеще, че Съветът на Европа все повече и повече ще отчита значението и ролята на християнството за континента и ще постановява съобразяване и с християнските нравствени ценности, а не само „ценностите” на светското и секуларното.
Без да правим подробен анализ на отделните положения в доклада и приетата резолюция, ще посочим само няколко главни момента.
1. За пръв път Съветът на Европа (чрез парламентарната си асамблея) признава, че дискриминацията на основата на религия и вяра засяга не само малцинствените религиозни групи (какъвто наистина е случаят в страните от Европа и в света като цяло), но че тя засяга и вярващите от религията на мнозинството, в случая – християните, които са мнозинство в почти всички европейски страни). Отбелязва се, че многократните случаи на дискриминация срещу християните често се пренебрегват от местната власт и извършителите на антихристиянски актове са придобили чувството на безнаказаност (вж. т. 1 и т. 6.6.).
2. Европарламентът намери най-подходящата (засега) формулировка за защита правата на християните: „умерена разумна изява на вярата”. Това ще рече, че когато християнството се изповядва умерено, без нотки на фундаментализъм или нетолерантност, то може свободно и пълноценно да се изповядва в обществото, без това да пречи на никого другиго (вж. т. 2).
3. На държавите-членки се обръща внимание, че не трябва да съществува никаква дискриминация срещу християните, и че ако някъде християните са ограничени в своите действия, това означава, че има нарушаване на закона или погазване на демократичните устои на обществото (вж. т. 4).
4. Европарламентът не само говори за преодоляване на дискриминацията срещу християните, но и предлага да бъдат взети мерки за защита на християнството (което се надяваме през следващите месеци да бъде изразено с конкретни законодателни решения) (вж. т. 5).
5. За пръв път от тридесет години насам бе признато отново, че религиите допринасят за развитието на демократично общество (вж. т. 6.1.).
6. Защитава се правото християните да се придържат към нравствените ценности на християнството и на работното си място (нещо, което в много западноевропейски страни е забранено със закон) (вж. т. 6.2.2.).
7. Съветът на Европа настоява да се зачита правото на родителите да осигурят на децата си християнско образование (при спазване на общите условия на съвременното критично и плуралистично държавно образование) (вж. т. 6.2.3.).
8. Препоръчва се местната власт да не препятства мирното изповядване на християнството, правото на публични изяви (напр. на християнските проповедници), на демонстрации и т.н. (вж. т. 6.3., 6.4. и 6.5.).
9. Медиите в отделните страни трябва да избягват налагането на негативни стереотипи и разпространяването на предразсъдъци срещу християните (това ще рече, медиите да бъдат ограмотявани в християнството) (вж. т. 6.7.).
10. Да се позволи християнски общности, колкото и малки да са те, да бъдат регистрирани като религиозни организации, без да им се налага да преодоляват излишна бюрокрация (вж. т. 6.9.).
Който желае и има възможност, може да проследи тричасовия дебат (за съжаление, само на английски и френски), където се вижда, че срещу доклада все още има твърде много неприязън от страна на секуларистите, но все пак мнозинството си каза думата: парламентът приема резолюцията със 67 гласа „за”, само 2 гласа против и 15 въздържали се.
Това последно решение на Съвета на Европа внася нотка на надежда, че нещата в светските евроструктури могат да се обърнат в полза на християнството (или поне в полза на религията в противовес на секуларизма и светското), но това не трябва да успокоява никого, защото противниците на християните ще продължават да работят срещу тях. Разбира се, още много може да се направи, та решенията на евроструктурите относно християнството да станат още по-ясно изразени (тъй като и в това решение немалко формулировки имат доста обобщен характер) и да бъдат подкрепени чрез съответни законодателни мерки. Затова отново ще повторим: немалко зависи от самите християни и трябва да се потрудим, за да получим онова, за което настояваме, тъй като никой няма да ни даде нищо даром.

Източник: Двери бг
Автор: Валентин Кожухаров

.
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре