Европейската комисия ще признава квалификациите в 5 професии и с електронна процедура

Европейската комисия ще признава квалификациите в 5 професии и с електронна процедура

Европейската комисия стартира нова електронна процедура за признаване в рамките на ЕС на квалификациите на професионалистите в пет области: медицински сестри с общ профил, фармацевти, рехабилитатори, брокери на недвижими имоти и планински водачи. Признаването на петте професионални квалификации ще се удостоверява с електронен сертификат - Европейска професионална карта.
Новата процедура е по-бърза, по-прозрачна и по-лесна от традиционните процедури за признаване на квалификациите. Тя няма да ги замени, но значително ще улесни процеса: можете да следите онлайн заявлението си и да използвате повторно вече качени документи за създаване на нови заявления за различни страни. По-подробна информация за Европейска професионална карта може да се види на сайта Вашата Европа.

Пресцентър на „Европа Директно“ - Смолян

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре