Европейски пари ще има специално за младите в земеделието и животновъдството

Европейски пари ще има специално за младите  в земеделието и животновъдството
За европейските проекти и новия финансов период от 2014 до 2020 година на Европейския съюз разговаряме с програмния  директор на Центъра за Социални практики  в София Лили Николова:

- Госпожо Николова, моля, представете вашата неправителствена организация.
Центърът за Социални практики към Нов български университет в столицата се занимава с управлението, разработването и постигането на резултати по различни  проекти.

- Може ли по-конкретно да поговорим за проектите по Оперативните програми на Европейския съюз?
Основните цели на Оперативните програми на Европейския съюз са насърчаване на заетостта и подкрепа на мобилността на работната сила; насърчаване на социалното приобщаване и борба с бедността; инвестиции в образованието, уменията и ученето през целия живот. А основните проблеми, с които страната ни трябва да се справи през следващия програмен период до 2020 година са високата безработица и ниската трудова заетост на хората във възрастовата граница от 20 до 64 години. Все повече расте броят на младите безработни лица в България. Другият проблем, на който трябва да се обърне внимание в страната ни, е липсата на собствена продукция при производството на храни и хранителни добавки. Страната ни трябва да наблегне и на енергийната ефективност, опазването на околната среда и управлението на отпадъци. Това ще е важно за следващия програмен период на европейските програми.

- А имаме ли готовност страната ни да кандидатства за евро-проекти, които биха удовлетворили нуждите ни?
Проектите,  които се реализират в рамките на Оперативните програми и чрез които  влизат средствата в България, са много важни за всички хора, освен за власт имащите. Би трябвало повечето проекти да постигнат резултати, които да слязат директно при хората. Според мен сред широката общественост трябва да има добра информираност за възможностите, които се дават чрез тези програми.  А те са за стартиране на собствен бизнес чрез  програмата  „Развитие на човешките ресурси”.  За безработните хора в по-малките населени места е много полезно това, че от Бюрото по труда се създават възможности за придобиване на умения, а и за повишаване на квалификацията. Има и програми, при които работещи също  могат да участват в тях, както и програми за селските райони. Но важно е да се знае, че парите, които Европейската комисия изпраща към България, са частично наши пари – на всички българи. Затова трябва да се отнасяме към тях така, както се отнасяме към държавния бюджети. Както държавният бюджет се образува от нашите данъци, така частично наши данъци отиват в общия бюджет на Европейската комисия и трябва да имаме сериозно отношение. При нарушение да се сигнализира при съответните органи.

- С какво членството на България в Европейския съюз е полезно за хората от провинцията, от малките населени места?
Най-напред с това, че  има много отворени врати. Обмен на стоки, хора и услуги, например, не можеше да ни се случи преди 2007 година. А по-конкретно - Европа има отношение към малките населени места,  опитва се да уеднаквява  регионите и по някакъв начин да субсидира регионите, които са по-изостанали. Това е с цел всички да достигнат европейските стандарти. Например, програмата за селските райони дава много възможности, макар че са тромави процедурите и става така, че хората нямат достатъчно информация, човек сам се опитва да търси  и не винаги получава отгоре информацията, която му е нужна. Хората искат да имат по-добра информираност от тези, които директно управляват програмите. Това е проблемът.

-  Новият програмен период от 2014 до 2020 година какви финансови възможности ще ни даде?
Ще даде нова възможност на младите хора, които искат да се занимават със земеделие и животновъдство. Тогава субсидията ще бъде увеличена с 25 процента от досегашната. Освен това ще бъдат заделени средства и за зеленчукопроизводство, нещо което в предишния период го нямаше, така че фермери, плодопроизводители и зеленчукопроизводители ще бъдат поставени равноправно. Ще бъдат вдигнати ставките за заплащане на директните помощи, но ще се сложи ограничение доколко може да получава един фермер или земеделец на година от такива директни плащания. Всеки който има обработваема земя, пасища, има субсидии на глава добитък.

- Досега имаше ограничение за общини, които са от селски тип, а не се водеха за такива.
В програмата на Европейския съюз за развитие на селските райони вече ще бъдат включени повече общини. По нея ще има леко намаляване на субсидията, но пък се увеличават други видове плащания, което е направено с цел намиране на баланс.

Интервю на Пресцентър на "Европа Директно"- Смолян
 
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре