Национални планове за възстановяване: историческа възможност за дългосрочен устойчив растеж

•             Основният акцент трябва да е върху екологичния и цифровия преход •             Средствата трябва да бъдат справедливо разпределени между секторите, обществата и бъдещите поколения •             Евродепутатите са против всякакви политически отстъпки, които размиват…

Върховенство на закона: Парламентът се готви да заведе дело срещу Комисията за бездействие

•             Нарастващ риск от злоупотреба с бюджета на ЕС от страна на държавите членки •             Членовете на ЕП настояват Европейската комисия да реагира бързо при прилагането на регламента за обвързаност с условия…

Проучване на Евробарометър: гражданите продължават да са с положителни нагласи спрямо ЕС, но искат реформи

Ново проучване на общественото мнение на Парламента показва, че подкрепата за ЕС остава висока въпреки пандемията, но повече от половината европейци усещат или очакват негативно въздействие от кризата върху личните…

Европейската комисия отпуска 511 милиона евро за България по линия на SURE

Европейската комисия отпусна 14,137 млрд. евро на 12 държави – членки на ЕС в рамките на седмия транш от финансовата подкрепа по линия на инструмента SURE. Като част от днешните операции…

Цифрово удостоверение на ЕС за Covid: Предварително споразумение между Парламента и Съвета на ЕС

  Целта е да се улесни правото на свободно движение по време на пандемията и да се допринесе за постепенното премахване на ограниченията Тестовете следва да бъдат на приемливи цени…

Фонд в размер на 17,5 млрд. евро гарантира, че никой няма да бъде изоставен по пътя към по-зелена икономика      

•           Специално внимание се обръща на най-слабо развитите региони, най-отдалечените територии и островите •           Поемането на ангажимент за неутралност по отношение на климата до 2050 г. е условие за финансова подкрепа •           Инвестициите,…

Проучване на ЕС подчертава подкрепата за по-голяма роля на управлението на кризи на равнище ЕС  

Европейският парламент публикува  резултатите от проучването на Евробарометър за бъдещето на Европа.  Проучването беше поръчано съвместно с Европейската комисия. След като първите резултати бяха публикувани на 9 март, в пълния доклад се…

Отбележете Деня на Европа 9 май заедно с Европейския парламент

.    Денят на Европа ще бъде по-различен от всякога през 2021 г. с разнообразни събития на живо и онлайн в България и в останалите държавите членки .     Открийте Европейския съюз…

Удостоверението на ЕС за COVID-19 трябва да улеснява свободното движение без дискриминация

•          Трябва да се гарантира универсално, достъпно, навременнно и безплатно тестване в целия ЕС •           Удостоверението на ЕС за COVID-19 не е документ за пътуване •           Държавите членки не следва да налагат карантини…

Европейският парламент засилва правата на пътниците в железопътния транспорт

.   Повече възможности за пренасочване в случай на закъснения или отмяна .   По-голяма помощ за хората с намалена подвижност .   Повече място за велосипеди Новите правила осигуряват по-добра защита на пътниците в железопътния…