ЕП подкрепя плана за неутрален по отношение на климата строителен сектор до 2050 г.

• От 2028 г. новите сгради ще бъдат с нулеви емисии• Мерки, спомагащи за по-ниски сметки за енергия и борба с изменението на климата• Мерки в подкрепа на уязвимите домакинства•…

Изменение на климата: ЕП гласува намаляване на емисиите на страните членки с 40%

•          Всички страни от ЕС трябва да намалят емисиите до 2030 г. в сравнение с нивата от 2005 г. •          Цели за намаляване за всяка държава членка въз основа на БВП на…

Минимален доход: Увеличаване на подкрепата, достъпността и приобщаването

Евродепутатите искат да се справят с настоящата криза с разходите за живот с нов закон за модернизиране и укрепване на националните схеми за минимален доход в страните от ЕС. Европейският…

Обвинения в корупция: Евродепутатите настояват за амбициозни промени и бърз напредък

Реформите, които вече са договорени от лидерите на Парламента, са "необходима първа стъпка" Възпиращи санкции за нарушения на Кодекса за поведение на членовете на ЕП, включително финансови санкции Пътуванията, платени…

Участието в избори трябва да бъде по-лесно за европейците от друга държава членка

•          Около 11 милиона европейци на възраст за гласуване пребивават в друга държава членка •          Тези граждани са изправени пред няколко пречки, когато искат да участват в европейски и общински избори •          Регистрацията…

REPowerEU: националните планове за възстановяване ще включват и енергийни мерки

Мерки за пестене на енергия, производство на чиста енергия, разнообразяване на доставките и подпомагане на домакинствата Държавите членки ще заделят повече средства за трансгранични и многонационални енергийни проекти Нови правила…

Евродепутатите през тази седмица

Евродепутатите са готови за преговори по нов закон за подобряване на условията на труд р на работниците в цифровите платформи В четвъртък Парламентът одобри решението за започване на преговори по нови…

Международен възпоменателен ден на Холокоста: Президентът на Израел Исак Херцог ще направи обръщение към членовете на ЕП

На 26 януари, четвъртък, от 11.30 ч. (българско време) президентът на Израел Исак Херцог ще направи обръщение към Европейския парламент по време на пленарната сесия, посветена на Международния ден в…

Превоз на отпадъци: евродепутатите настояват за по-стриктни правила на ЕС

•          По-строги правила за опазване на околната среда и човешкото здраве •          Отпадъците, превозвани извън ЕС, трябва да се управляват по екологосъобразен начин •          Членовете на ЕП искат да забранят износа на пластмасови…

Марк Ангел е избран за заместник-председател на Европейския парламент

Новоизбраният заместник-председател замества Ева Каили (независим член, Гърция) като пети заместник-председател в Бюрото на Парламента. В сряда при тайно гласуване Марк Ангел (С&Д, Люксембург) получи абсолютно мнозинство от подадените гласове…