Европейският парламент активира процеса за промяна на Договорите за ЕС

•          ЕП призовава държавните и правителствени ръководители да създадат Конвент за преразглеждане на Договорите •           Първи пакет от предложения за нова институционална структура на ЕС •           Премахване на правото на вето, повече правомощия…