В изпълнение на проект „Интегриран подход за развитие на културни и природни обекти в Чепеларе, България и Просочани, Гърция“ (INTEGRA_TOUR), който се финансира по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020, вече са разработени и достъпни уеб платформи на електронните адреси www.integratour.org и https://www.database.integratour.org.   Софтуерното приложение…
Публикувана в Архив новини
Музеят на родопския карст, който е уникален по рода си и е единственият музей на пещерите в Югоизточна Европа, е вече отворен за посетители. Той беше изцяло обновен и получи изцяло нов дизайн и визия със средства по проект „Интегриран подход за развитие на културни и природни обекти в Чепеларе,…
Публикувана в Архив новини
В рамките на изпълнявания проект „Интегриран подход за развитие на културни и природни обекти в Чепеларе, България и Просочани, Гърция(INTEGRA_TOUR) се проведе задълбочено туристическо маркетингово проучване на туристическите културни и природни обекти на територията на община Чепеларе. Проектът е финансиран по Програма за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България, 2014-2020” и цели…
Публикувана в Архив новини
След проведена обществена поръчка е избран изпълнителят на дейностите по ремонт и реконструкция на Музея на родопския карст и Паметника на загиналите във войните чепеларци, които са част от проект „Интегриран подход на културни и природни обекти в Чепеларе и Просочани, Гърция ((INTEGRA_TOUR) Договор № В2.6с.01/31.08.2017, който се осъществява с…
Публикувана в Архив новини
Община Чепеларе в партньорство с гръцката община – Просочани реализират проект „Интегриран подход за развитие на културни и природни обекти в Чепеларе, България и Просочани, Гърция“ (INTEGRA_TOUR), който се финансира по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020. Основната цел на проекта, чийто водещ партньор е Чепеларе,…
Публикувана в Архив новини