Официално откриване на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините МАДАН, ЗЛАТОГРАД И НЕДЕЛИНО

На 17 май от 13.30 ч. ще  се състои официалното откриване на компостиращата инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци, изградени по един от най-важните проекти за…

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ по проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РДБО Мадан, за общините Мадан, Златоград и Неделино“

На 17 май 2021г., в административната сграда на община Мадан ще се проведе заключителната пресконференция по проект № BG16M1OP002-2.002-0015 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително…

Община Мадан с амбициозна капиталова програма. 16 517 207 лева се инвестират в над 80 обекта във всички населени места

За поредна година общината ще изпълнява амбициозна инвестиционна програма в размер на 16 517 207, от които 5 952 438 лв от общинския бюджет и 10 546 769 лева от…

Приключи работата по водоснабдяването и асфалтирането в селата Ловци и Чурка

Основният и дългогодишен проблем на жителите в с. Чурка, свързан с недостига на вода, особено  през летния период е решен. Селото вече е с ново водоснабдяване, посредством изграждането на нов…

ПОРЕДЕН ЗНАЧИМ ПРОЕКТ СЕ ИЗПЪЛНЯВА В МАДАН

Община Мадан изпълнява поредния важен и значим проект.   Проектът включва изграждане на градска градина с кътове за отдих, площи с декоративно озеленяване и паркинг към МБАЛ „Проф. д-р Константин…