Европейският съюз колективно намали броя на смъртните случаи по пътищата с 22% за периода 2012-2022 година

Европейският съвет за транспортна безопасност (ETSC) публикува  доклад за индекса на ефективността на безопасността на движението по пътищата, в който отчита какъв е напредъкът на ЕС за пътна безопасност. Анализът…

ЕП приема знакови правила за равенството между половете в управителните съвети

•          40% от длъжностите за директори без изпълнителни функции трябва да се заемат от по-слабо представения пол •          Ще се прилагат възпиращи санкции за дружества, които не спазват правилата •          Новите правила няма…

Засилената политика на разширяване е най-ефективният геополитически инструмент на ЕС

•          Няма алтернативи, които да заменят разширяването •          Реформа на процеса на вземане на решения за присъединяване и приемане на нови членове с квалифицирано мнозинство вместо с единодушие •          Преговорите за присъединяване следва…

Евродепутатите приеха нови правила за защита на критичната инфраструктура на ЕС

•          Определят се 11 важни сектора, включително цифрова инфраструктура, водоснабдяване, продоволствие и здравеопазване •          Въвеждат се хармонизирани правила и определения за по-добра защита на ЕС •          Държавите членки трябва да изготвят национални стратегии…

Министър Пулев: От десет автомобила в ЕС, девет са с български части. Има голям интерес на инвеститорите към България

От десет автомобила в Европейския съюз, девет имат български компоненти, произведени в България. Това каза министърът на иновациите и растежа Александър Пулев в предаването „Събуди се“ по Нова телевизия. Думите…

Цени на енергията: евродепутатите призовават реакцията на ЕС да бъде насочена към най-уязвимите

•           Призив за подходящ таван на цените за вноса на газ по тръбопроводите и мерки за справяне със спекулациите •           Необходими са по-нататъшни стъпки за въвеждане на данък върху извънредни печалби •           Мерките…

ЕП приема нови правила за адекватни минимални работни заплати за всички в ЕС

•          Минималната работна заплата трябва да гарантира достоен стандарт на живот •          Правила на ЕС за спазване на националните практики за определяне на работните заплати •          Колективното договаряне ще бъде засилено в държави,…

Евробарометър: Гражданите на ЕС се доверяват най-много на традиционните медии

72% от анкетираните заявяват, че неотдавна са прочели, видели или чули нещо за Европейския съюз, а 57% — за Европейския парламент Телевизията доминира като основен източник на новини (75%). Това…

Евродепутатите искат ЕС да бъде световен законодател в областта на изкуствения интелект

•          Парламентът предлага пътна карта на ЕС до 2030 г. •          Огромни ползи от използването на изкуствен интелект за справяне с изменението на климата, пандемиите и пазара на труда •          Членовете на ЕП…

ЕП започва реформа на правилата за европейски избори, иска общоевропейски избирателен район

Избиране на 28 допълнителни членове на ЕП чрез общи за целия ЕС листи, за да се осигури балансирано географско представителство Възможност за гласуване по пощата във всички държави членки, определяне…