Евродепутатите искат ЕС да бъде световен законодател в областта на изкуствения интелект

•          Парламентът предлага пътна карта на ЕС до 2030 г. •          Огромни ползи от използването на изкуствен интелект за справяне с изменението на климата, пандемиите и пазара на труда •          Членовете на ЕП…

ЕП започва реформа на правилата за европейски избори, иска общоевропейски избирателен район

Избиране на 28 допълнителни членове на ЕП чрез общи за целия ЕС листи, за да се осигури балансирано географско представителство Възможност за гласуване по пощата във всички държави членки, определяне…

Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола посети Киев и Полша в подкрепа на украинския народ

Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола посети Киев в петък, за да изрази подкрепата на Европейския съюз към украинския народ, да осъди необоснованото руско нападение и да изрази надеждата си…

Парламентът настоява за нови правила на ЕС в подкрепа на законната трудова миграция

•           Резерв от таланти за намиране на европейски работодатели и работници от страни извън ЕС •           Специална схема за прием на ниско и средно квалифицирани работници и предприемачи •           Улесняване на мобилността в…

Евродепутатите одобриха реформата на общата селскостопанска политика

•           Новата политика укрепва биологичното разнообразие и се придържа към законодателството и ангажиментите на ЕС в областта на околната среда и климата •           10% от преките плащания ще бъдат предназначени за малки…

Нови правила за справедливи минимални работни заплати в ЕС

•           Минималната работна заплата следва да гарантира достоен стандарт на живот •           Колективното договаряне следва да бъде засилено в държавите, в които то обхваща по-малко от 80% от работниците •           Правомощията на националните…

Необходими са правила на ЕС за неправомерните съдебни искове срещу критични гласове

•           Стратегически съдебни производства, насочени срещу участието на обществеността (т.нар. SLAPPs) подкопават ценностите на ЕС и неговите съдебни системи •           Предложения за ранно отхвърляне на SLAPP, санкции за ищците и подкрепа за…

Прозрачност в корпоративните данъци: ЕП приема нов закон за отчитане по държави

•           Многонационалните предприятия ще трябва да оповестяват публично размера на данъците, които плащат във всяка държава от ЕС •           Предвижда се известна гъвкавост, но подробните правила целят да предотвратят злоупотреби от страна…

Конференция за бъдещето на Европа: започват онлайн срещите на европейските граждански панели

Започва втората серия от срещи на европейските граждански дискусионни групи, като заседанието на първата група ще се проведе онлайн на 5-7 ноември. След първия кръг от сесии, който се проведе…

Евродепутатите призовават за минимални социални стандарти за хората на изкуството и културните дейци

  •           Спешна необходимост от подобряване на несигурните условия на хората на изкуството •           Призив за трансгранични програми за млади творци и иноватори. •           Авторите и изпълнителите се нуждаят от по-добра защита от…