Европейският парламент подкрепя инициативата за подобряване на качеството на чешмяната вода и за намаляване на пластмасовите отпадъци

Европейският парламент подкрепя инициативата за подобряване на качеството на чешмяната вода и за намаляване на пластмасовите отпадъци

•          По-ниското потребление на бутилирана вода може да спести на домакинствата в ЕС над 600 млн. евро годишно

•          „Право на вода“ (Right2Water) е първата европейска гражданска инициатива, която ще се превърне в законодателство

•          Ще бъдат въведени и по-строги ограничения за някои замърсители

Директивата за питейната вода, одобрена от Парламента, ще осигури по-добър достъп до висококачествена чешмяна вода, включително за уязвимите групи от населението.

Парламентът одобри споразумението с държавите членки относно новата директива за питейната вода.

Новите правила имат за цел да подобрят достъпа до висококачествена чешмяна вода в целия ЕС. Те идват в отговор на исканията на над 1,8 милиона европейци, които подписаха първата успешна европейска гражданска инициатива Right2Water за по-добър достъп до безопасна питейна вода за всички европейци.

Държавите членки ще гарантират безплатното предоставяне на вода в обществените сгради и ще насърчават ресторантите, столовите и доставчиците на кетъринг услуги да предоставят на клиентите вода безплатно или срещу ниска такса за обслужване. Държавите членки следва също така да предприемат мерки за подобряване на достъпа до вода за уязвими групи като бежанци, номадски общности, бездомни хора, както и за малцинствата, като например ромите.

Мониторинг и подобряване на качеството на чешмяната вода

За да може хората да бъдат насърчени да пият чешмяна, а не бутилирана вода, качеството на чешмяната вода ще се подобри чрез по-строги ограничения за някои замърсители, включително за олово.

До началото на 2022 г. Комисията ще изготви списък на веществата или съединенията, представляващи опасност за здравето от обществена и от научна гледна точка, и ще извършва мониторинг над тях. Списъкът ще включва фармацевтични продукти, ендокринни нарушители и пластмасови микрочастици.

Комисията създава европейски списъци с вещества, които могат да влизат в контакт с питейна вода.

Държавите членки ще гарантират, че мерките, предприети за прилагане на новите стандарти, се основават на принципа на предпазливост и при никакви обстоятелства не водят до влошаване на настоящото качество на питейната вода.

Цитат

„Двадесет години след влизането в сила на първата директива за питейната вода, е време тя да бъде актуализирана и да се въведат по-строги ограничения за някои замърсители, като например оловото. За Европейския парламент беше изключително важно новата директива да спомогне за това питейната вода да стане по-безопасна и да бъдат взети под внимание новите замърсители. Ето защо приветствам разпоредбите на директивата, отнасящи се за пластмасовите микрочастици и ендокринните нарушители като Бисфенол А“, каза евродепутатът Кристоф Хансен (ЕНП, Люксембург).

Следващи стъпки

Директивата ще влезе в сила 12 дни след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз. В срок от две години след приемането на директивата държавите членки трябва да направят необходимите промени, за да се съобразят с нея.

Според Европейската комисия по-ниското потребление на бутилирана вода може да помогне на домакинствата в ЕС да спестят над 600 милиона евро годишно. Ако доверието в чешмяната вода се увеличи, това ще доведе до намаляване на пластмасовите отпадъци от бутилирана вода, което от своя страна ще ограничи морските отпадъци. Пластмасовите бутилки са едни от най-често срещаните пластмасови предмети по европейските плажове.

Бюро за връзка на Европейския парламент в България

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре