Европейският парламент прие правила за прозрачност на политическото рекламиране

Европейският парламент  прие   правила за прозрачност на политическото рекламиране

•          Повече информация за политическите реклами ще помогне на избирателите да направят информиран избор

•          Защита на свободата на изразяване на мнение и на личните данни

•          Забрана за спонсориране на реклами от страни извън ЕС преди изборите

Новите правила имат за цел да повишат доверието на гражданите в предизборните кампании и да спомогнат за борбата с дезинформацията и чуждестранната намеса.

Парламентът прие нови правила за прозрачността и таргетирането на политическото рекламиране, които ще направят изборите и референдумите по-прозрачни и устойчиви на намеса. Новите правила ще регулират политическите реклами, по-специално онлайн рекламите, като същевременно ще осигурят рамка за по-лесно рекламиране за политическите участници в целия ЕС.

По-голяма прозрачност и отчетност

Съгласно новите правила политическите реклами ще трябва да бъдат ясно обозначени. Гражданите, властите и журналистите ще могат лесно да получат информация за това дали са таргетирани с реклама, кой плаща за нея, колко са платили и за кои избори или референдум се отнася. Всички политически реклами и свързаната с тях информация ще се съхранява в публично онлайн хранилище.

За да се ограничи чуждестранната намеса в европейските демократични процеси, спонсорирането на реклами от страни извън ЕС ще бъде забранено в тримесечния период преди избори или референдум.

Регулиране на стратегиите за таргетиране

С цел защита на гласоподавателите от манипулация, техниките за таргетиране и доставяне на реклами ще бъдат възможни само за онлайн политически реклами въз основа на лични данни, събрани от субекта, след като са дали тяхното изрично и отделно съгласие. Не могат да се използват специални категории лични данни (напр. етническа принадлежност, религия, сексуална ориентация) или данни на непълнолетни лица.

Защита на свободата на изразяване

Правилата се отнасят само до платени политически реклами. Те не засягат съдържанието на политическите реклами, нито правилата за провеждане и финансиране на политически кампании. Личните възгледи, политическите мнения (като например неспонсорирано журналистическо съдържание) или комуникацията относно организирането и условията за участие в избори (напр. обявяване на кандидатури) от официални национални източници или източници на ЕС не са засегнати от правилата.

Цитат

Докладчикът Сандро Гоци (Renew, Франция) заяви: „Цифровите технологии правят гражданите по-уязвими към дезинформация и чуждестранна намеса. Сега повече от всякога е от решаващо значение да защитим нашите демократични и изборни процеси. Приетите днес правила играят ключова роля в подпомагането на гражданите да разберат кой стои зад политическо послание и да направят информиран избор, когато се отправят към урните. С наближаването на европейските избори призоваваме всички големи онлайн платформи да започнат да прилагат новите правила възможно най-скоро и да гарантират, че цифровото пространство остава безопасно място за обмен на политически идеи и мнения“.

Следващи стъпки

След гласуването в пленарното зала (с 470 гласа „за“, 50 „против“ и 105 „въздържал се“), следва Съветът да приеме официално текста.

Правилата ще се прилагат 18 месеца след влизането в сила, докато определенията и мерките относно недискриминационното предоставяне на трансгранична политическа реклама (включително за европейските политически партии и политически групи) ще се прилагат 20 дни след публикуването на правилата в Официален вестник на ЕС.

С това законодателство Парламентът отговаря пряко на опасенията на гражданите относно безопасното и надеждно цифрово общество, по-специално на предложение 33 (5) от доклада относно Конференцията за бъдещето на Европа.

 

Европейски  парламент, Бюро за връзки в България
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре