Европейският парламент в България отбелязва Международния ден на жената с онлайн изложба „Равенството е сила”

Европейският парламент в България отбелязва Международния ден на жената с онлайн изложба „Равенството е сила” Европейският парламент в България отбелязва Международния ден на жената с онлайн изложба „Равенството е сила” Европейският парламент в България отбелязва Международния ден на жената с онлайн изложба „Равенството е сила” Европейският парламент в България отбелязва Международния ден на жената с онлайн изложба „Равенството е сила”

Дванайсет от творбите ще бъдат изложени на фасадата на Дома на Европа в София от 6 до 31 март, а пълната изложба може да бъде разгледана онлайн.

Една година след избухването на пандемията от COVID-19 нейните социални и икономически последици могат да окажат дългосрочно въздействие върху равенството между половете, заплашвайки постигнатия напредък и потенциално изтласквайки милиони жени и момичета под прага на бедността не само в Европа, но и по света. През 2021 г. Европейският парламент отбелязва Деня на жената, като отдава почит на жените на предна линия в борбата с COVID-19 и на всички, засегнати от кризата.

„Равенството е сила”

„Равенството е сила” е изложба, организирана от Бюрото на Европейския парламент в България със съдействието на креативното студио за социално въздействие Fine Acts, която със силата на изкуството цели да привлече общественото внимание към факта, че кризата, породена от COVID-19, засяга жените и мъжете по различен начин и откроява, а в някои случаи и задълбочава, съществуващите неравенства между половете.

В центъра на вниманието на 20-те плаката, създадени от творци от цял свят под свободен лиценз, са теми, разглеждани от Европейския парламент, свързани с въздействието на пандемията от COVID-19 върху жените, мерки за защита на правата им и насърчаване на равенството между половете, гарантиране на равно участие и равни възможности на пазара на труда (включително равно заплащане) и постигане на балансирано представителство на половете в процеса на вземане на решения и в политиката.

Всяка от избраните творби в изложбата е придружена от текст от документ, приет от Европейския парламент, хвърлящ светлина върху важните проблеми на равенството и отражението на пандемията върху жените:

•    Жените са в по-голяма степен изложени на риск от заразяване с вируса поради тяхното непропорционално високо представителство сред персонала на първа линия в основните сектори по време на настоящата криза. По-голямата част от персонала, предоставящ основни услуги в настоящата криза в ЕС, са жени, включително 76% от здравните работници, 82% от касиерите и 93% от работещите в сферата на грижите за деца и учителите.

•    Наблюдава се тревожно нарастване на домашното насилие. Още преди пандемията всяка пета жена в ЕС е била засегната от домашно насилие, а по време на пандемията броят им се е увеличил поне с 30 процента. Мерките за изолация затрудняват лицата, които са жертви на насилие от страна на интимния партньор, да потърсят помощ, тъй като те често са изолирани заедно със своите насилници. В същото време засиленото използване на интернет доведе до увеличаване на тормоза и насилието, основано на пола, в дигиталното пространство.

•    Разликите в заплащането, пенсиите и полагането на грижи между жените и мъжете са важни фактори за феминизирането на бедността. В сравнение с мъжете, жените обикновено прекарват на седмица 13 часа повече в безвъзмездно полагане на грижи и извършване на домакинска работа. Дистанционната работа от вкъщи не може да бъде заместител на услугите за гледане на деца.

Изложбата „Равенството е сила” на Бюрото на Европейския парламент в България може да бъде разгледана онлайн, а дванайсет от творбите ще бъдат изложени на фасадата на партерния етаж на Дома на Европа в София (ул. Г.С.Раковски 124) от 6 до 31 март 2021 г.

Денят на жената в Европейския парламент

Европейският парламент ще отбележи Деня на жената с дебат по време на пленарната сесия на 8 март и със специални събития в дните преди това: парламентарната комисия по равенството на половете организира на 4 март среща с депутати от националните парламенти под мотото „Ние сме силни: Жените, водещи борбата срещу COVID-19“, а в сряда, 3 март, се проведе уебинар, посветен на жените в науката и в сферата на грижите. 

Допълнителни информация

Въпреки че изминаха повече от 25 години от приемането на Пекинската декларация на ООН, посветена на правата на жените, равенството между жени и мъже далеч не е факт. Индексът на Европейския институт за равенството на половете за 2020 г. показва ограничен напредък - коефициентът за ЕС е 67,9% (100% би означавало пълно равенство), а показателят за България е под средния за ЕС - 59,6 %. С това темпо жените в Европа биха се радвали на пълно равенство най-малко след 60 години.

От равното заплащане за равен труд до защитата срещу домашното насилие, членовете на Европейския парламент се стремят да задържат жените във фокуса на европейските политики. През 2014 г. Европейският парламент прие директива за борба срещу насилието над жените и трафика на хора, а през 2019 г. евродепутатите одобриха правила за родителски отпуск, гъвкави условия на работа и почивка за лицата, полагащи грижи, чиято цел е да подобри баланса между професионалния и личния живот. Същата година жените спечелиха рекордните 40 % от местата на изборите за Европейски парламент.

С избухването на пандемията от COVID-19 Европейският парламент призова за предприемане на мерки за защита на правата на жените и за гарантиране на защитата им срещу домашното насилие по време на кризата и след нея. Сега Европейският парламент настоява за изготвяне на по-амбициозна стратегия за равенство между половете, насочена към прекратяване на насилието, основано на пола, и за преодоляване на неравенството между половете веднъж завинаги.

 

Европейски парламентБюро за връзка в България

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре