Филиалът на ПУ „Паисий Хилендарски“ в Смолян стартира кандидатстудентска кампания с нова специалност

Снимка: ПУ - Филиал Смолян

"Биология и английски език“ е новоразкрита специалност във Филиала на ПУ „Паисий Хилендарски“, в Смолян на старта на кандидатстудентска кампания за предстоящата учебна 2024 /2025 година, информират от учебното заведение. 

Новата специалност „Биология е акредитирана с много висока оценка в Биологическия факултет. Това е шеста хибридна специалност наред с „Български език и английски език“, „Български език и история“, „История и география“, „Информационни технологии и образователен мениджмънт“, „Математика и информатика“.  Специалността с най-висок интерес през последните години е „Начална педагогика и английски език“.   

Разкриването на новата специалност „Биология и английски език“ е продиктувано от нарастващия интерес към специалисти, които владеят английски език и природните науки, аргументират се от филиала в Смолян.  Завършилите „Биология и английски език“ могат да намерят професионална реализация не само като учители по двата предмета, но и като преводачи на специализирана литература в тази област.

Вече стартира онлайн подаването на кандидатстудентски документи. Всички желаещи могат да кандидатстват чрез попълване на формуляр.

 

Източник: Дарик.бг

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре