Финансова подкрепа в размер на 1 000 000 лв. за подобряване на безопасността на общинските пътища и улици

Финансова подкрепа в размер на 1 000 000 лв. за подобряване на безопасността на общинските пътища и улици

Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ стартира процедура за предоставяне на финансова подкрепа на общините за извършване на целенасочени инспекции на пътната инфраструктура и изпълнение на коригиращи действия за подобряване на пътната безопасност.

Мярката е в унисон с Национална стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България за периода 2021–2030 г. Целта е да бъдат подкрепени и насърчени общините да извършват целенасочени инспекции на проблемни участъци. В резултат на това да бъдат предприети коригиращи действия за повишаване нивото на безопасност на общинските пътища и улици чрез изграждане на щадяща инфраструктура. Изпълнението на целенасочените инспекции и предприемането на коригиращи действия са от особено значение за предотвратяване на пътнотранспортни произшествия и постигането на общоевропейските цели в областта на БДП. Страната ни се ангажира да намали наполовина загиналите и тежко ранените вследствие на пътнотранспортни произшествия към 2030 г. и да работи в дългосрочен план за постигане на „Визия нула“.

Основен акцент в Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България е интегрирането на подхода „Безопасна система“. Той е насочен, включително към създаване на щадяща среда на пътя, която смекчава нежеланите тежки последици от пътнотранспортни произшествия, независимо от грешките, които хората допускат.

Срокът за подаване на заявление за предоставяне на финансова подкрепа е 7 юли 2023 г. Заявлението за кандидатстване и правилата за предоставяне на финансова подкрепа са качени на официалната страница на ДАБДП в раздел Дейност, подраздел „Целенасочени инспекции за пътна безопасност - 2023“.

 
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре