Фирмите, създаващи заетост в обезлюдяващи райони, да не плащат корпоративен данък, предлагат кметове от област Смолян

Фирмите, създаващи заетост в обезлюдяващи райони, да не плащат корпоративен данък, предлагат кметове от област Смолян

Фирмите, които произвеждат и създават работни места в райони със сериозни демографски проблеми като област Смолян, да бъдат освободени от корпоративен данък. Това предложение за законодателна промяна бе поставено от кмета на община Баните Павлин Белчев на проведеното днес заседание на Областния съвет за развитие в Смолян. Според Белчев обезлюдяването в планинската област може да бъде спряно само с целенасочена подкрепа от държавата за стимулиране на такива райони. Общински кметове от Смолянско се обединиха около това предложение, настоявайки за подкрепа от страна на държавата за важни инфраструктурни проекти. Областният съвет прие плановете за интегрирано развитие на девет от 10-те общини в областта, с изключение на проектоплана на община Смолян, който все още не е утвърден от Общинския съвет. 

В плана за интегрирано развитие на община Баните е заложена инвестиционна програма за около 100 млн. лева. Разработката залага мерки за справяне на двата основни проблема на Баните – обезлюдяване и безработица. Само целенасочена политика от страна на държавата може да подпомогне създаването на трайна заетост в областта, иначе всички стратегически планове остават само пожелателни, допълни кметът Павлин Белчев. 

Изграждане на паркинг за лодки и плаж на яз. “Доспат“, лифт, ски писта и мини влек, нови еко пътеки са част от акцентите в стратегията за развитие на община Доспат. Проектът за експлоатация на находището и сондажа на геотермална вода в с. Ерма река е основен акцент в плана на община Златоград. Разработката за използване на горещата минерална вода за отопление, балнеология, туризъм и др. е важна не само за Златоград, създавайки устойчив поминък, но и за развитието на областта, подчерта заместник-кметът Елмира Пехливанова. 

Инвестиционната програма от плана на Смолян е в размер на 650 млн. лв. Общинарите в областния център проектират изграждане на малък индустриален парк, който да стимулира икономически подем с висока добавена стойност, привличайки високотехнологични производства. Важно за областта е да се обединят усилията за създаване на интегрирани проекти и планове от няколко общини съвместно, според заместник-кмета на Смолян Марин Захариев.  

Кметове от областта запознаха присъстващия на заседанието народен представител Зарко Маринов (ДБ) с необходимостта да бъдат актуализирани бюджетните средства за увеличение на заплатите на служителите в общинските администрации.   

Областният управител Емил Хумчев изрази надежда, че няма да се стигне до предсрочни избори и заложените в актуализацията на бюджета ангажименти към уязвимите групи от населението ще бъдат приети. Хумчев информира общинарите, че в момента се обучава създаденият областен екип за привличане на инвестиции към региони, така че скоро ще бъде в помощ на общините.
Източник: БТА 
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре