Физико-технологичният факултет към ПУ „Паисий Хилендарски” обявява прием по нова специалност за учебната 2024/2025 учебна година

Физико-технологичният факултет към ПУ „Паисий Хилендарски” обявява прием по нова специалност за учебната 2024/2025 учебна година

Физико-технологичният факултет към ПУ „Паисий Хилендарски” обявява прием по нова специалност за учебната 2024/2025 учебна година.

„Физико-технологичният факултет към ПУ „Паисий Хилендарски е доказано иновативен. Ръководството на Факултета следи динамиката на трудовия пазар и се стреми да отговаря на нуждата му от квалифицирани кадри в отделните отрасли. Затова тази година обявяваме прием по нова специалност за база Смолян: „Компютърно индустриално инженерство и дизайн”, съобщи доц. Слави Любомиров, Заместник декан на Факултета.

Бакалавърската програма „Компютърно индустриално инженерство и дизайн” подготвя специалисти с професионална подготовка и технически умения в областта на проектирането, производството и експлоатацията на производствена техника и системи. Обучението по новата специалност е четиригодишно, в редовна форма.

 „Обучаващите се в специалност  „Компютърно индустриално инженерство и дизайн" ще придобият солидна фундаментална общотехническа подготовка, професионални умения и компетенции. Ще получат специализирани знания и умения за работа с програмни продукти за 3D сканиране, 3D принтиране и 3D визуализация на изделия в промишлеността, проектирането, експлоатацията и ремонта на инструментална екипировка, управлението на проекти в машинното инженерство и др.“, добави доц. Велко Рупецов, ръководител катедра „Машиностроене и транспорт“.

 „Факултетът обявява прием и по утвърдени, наложили се като необходими през годините специалности”, добави доц. д-р Любомиров. „Хардуерни и софтуерни системи” са насочени към все по-динамично развиващия се IT сектор. Обучението по специалността „Информационно и компютърно инженерство с мениджмънт“ дава на студентите технически и икономически познания, които един ефективен мениджър в IT бизнеса трябва да притежава. Инженерите по специалността „Електроснабдяване и електрообзавеждане“ са подготвени да проектират електрически съоръжения, машини и уредби, да управляват интелигентни елекстроснабдителни системи и др. Развитието на автомобилния бранш в региона и обособяването на голям брой транспортни фирми обуславят необходимостта от наличието на подготвени инженери и специалисти, както и от развитие на човешките ресурси в сферата на квалификацията и преквалификацията на заетите в този сектор. Това прави специалността ни „Автомобилна техника” една от най-желаните специалности. Специалност „Автомобилни електронни системи“ е насочена към придобиване на знания в областта на електрониката и на автомобилните системи. Инженерите бакалаври по тази специалност добиват умения за решаване на проблеми от областта на автомобилните електронни системи, могат да конструират системи за комфортно и безопасно пътуване.

Голяма част от студентите във ФТФ – база Смолян се реализират в местни фирми, благодарение на изграденото дългогодишно сътрудничество с предприятията от региона.

Желаещите да се развиват в областта на техническите науки могат да получат повече информация на http://pu-ftf.eu/ .
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре