Физико-технологичният факултет към ПУ стартира кандидатстудентска кампания 2024г.

На 19.03.2024 година във Физико-технологичния факултет към ПУ „Паисий Хилендарски” при засилен интерес се проведе Ден на отворените врати. Преподаватели на Факултета посрещнаха в сградата на база Смолян ученици от…

ФИЗИКО-ТЕХНОЛОГИЧНИЯТ ФАКУЛТЕТ КЪМ  ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” ОБЯВЯВА ПРИЕМ ЗА МАГИСТРИ

От 7 септември 2021 г. стартира приемът на документи за обучение в магистърски програми за учебната 2021/2022 година във Физико-технологичния факултет към ПУ „Паисий Хилендарски”. Обявените магистратури са в няколко…

ЗА ПЪРВИ ПЪТ ПРИЕМ ПО СПЕЦИАЛНОСТ „ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ С МЕНИДЖМЪНТ“ В БАЗА СМОЛЯН НА ФИЗИКО-ТЕХНОЛОГИЧНИЯ ФАКУЛТЕТ

Специалност „Телекомуникации с мениджмънт“ е една от актуалните специалности, по които Физико-технологичният факултет към ПУ „Паисий Хилендарски“ предлага обучение. За първи път прием по специалността ще се осъществи и в…

СПЕЦИАЛНОСТТА „ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ С МЕНИДЖМЪНТ“, ПРЕДЛАГАНА ОТ ФИЗИКО-ТЕХНОЛОГИЧНИЯ ФАКУЛТЕТ, ГАРАНТИРА ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ НА ЕФЕКТИВЕН МЕНИДЖЪР В ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИЯ БИЗНЕС

Специалност „Телекомуникации с мениджмънт“ е една от актуалните специалности, по които Физико-технологичният факултет към ПУ „Паисий Хилендарски“ предлага обучение. „Избирайки „Телекомуникации с мениджмънт“, студентите ще придобият необходимите знания и умения…

ФИЗИКО-ТЕХНОЛОГИЧНИЯТ ФАКУЛТЕТ КЪМ ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ СТАРТИРА ПРИЕМ НА  КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ДОКУМЕНТИ

 На 11.06.2021 г. стартира приемът на кандидатстудентски документи за учебната 2021/2022 учебна година на Физико-технологичния факултет към ПУ „Паисий Хилендарски“. „Специалностите, по които осъществяваме прием, са актуални, с добра перспектива…

ДИПЛОМИРАНИТЕ ИНЖЕНЕРИ ОТ ФИЗИКО-ТЕХНОЛОГИЧНИЯ ФАКУЛТЕТ КЪМ ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” ДЕМОНСТРИРАХА ОТНОВО ОТЛИЧНИ ЗНАНИЯ И ИНТЕРЕСНИ РАЗРАБОТКИ

На 26 и 30 септември 2020 г. във Физико-технологичния факултет към ПУ „Паисий Хилендарски” се проведоха Държавните изпити на завършващите бакалаври и магистри. За база Смолян това е първият випуск…

ФИЗИКО-ТЕХНОЛОГИЧНИЯТ ФАКУЛТЕТ КЪМ ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” ОБЯВЯВА ПРИЕМ ЗА МАГИСТРИ

От 4 септември 2020 г. стартира приемът на документи за обучение в магистърски програми за учебната 2020/2021 година във Физико-технологичния факултет към ПУ „Паисий Хилендарски”. Обявените магистратури са в няколко…

ФИЗИКО-ТЕХНОЛОГИЧНИЯТ ФАКУЛТЕТ КЪМ ПУ ”ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” ОБЯВЯВА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ

Физико-технологичният факултет към ПУ „Паисий Хилендарски” oбявявa дoпълнитeлeн пpиeм нa cтyдeнти зa yчeбнaтa 2020/2021 гoдинa по определени cпeциaлнocти. Базата на Факултета в град Смолян е една възможност на младите хора…

ФИЗИКО-ТЕХНОЛОГИЧНИЯТ ФАКУЛТЕТ КЪМ ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” С НОВ САЙТ

Физико-технологичният факултет е иновативен факултет, който дава възможност да се използват съвременните технологии както при обучението на студенти, така и при научно-изследователската дейност. Това гарантира модерно и качествено образование, което…

ФИЗИКО-ТЕХНОЛОГИЧНИЯТ ФАКУЛТЕТ КЪМ  ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” ПОСРЕЩНА УЧЕНИЦИ

В периода 22-30 октомври 2019 г. Физико-технологичният факултет към ПУ „Паисий Хилендарски”, база Смолян посрещна ученици от ПГИ „Карл Маркс“, гр. Смолян и ПГ „Васил Димитров“, гр. Мадан. Младите хора…