БЪЛГАРИЯ В СНИМКИ
Приказки без думи. България такава, каквато я видяхме.
 

Изложба базар на народни занаяти - село Могилица

Снимки от Изложбата базар на народните заняти - село Могилица - община Смолян - област Смолян - Родопите - България